VDAB Oost-Vlaanderen over coronacrisis: "Aantal werklozen minder sterk gestegen dan verwacht"

Uit cijfers van de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling blijkt dat de werkloosheid in Oost-Vlaanderen in september met 6 procent gestegen is tegenover september vorig jaar. Het aantal vacatures is tegelijkertijd met 20 % gedaald. Cijfers die hoog lijken, maar zeker genuanceerd kunnen worden volgens de VDAB 

"Als ik de cijfers van de werkloosheid zie, een stijging met 6%, is dat eigenlijk onverwacht laag," steekt provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen Freddy Van Malderen van wal, "als ik heel eerlijk ben, dan hadden we die inschatting veel hoger verwacht. Merkwaardig genoeg zien we dat veel studenten die eind juni afgestudeerd zijn, zich niet massaal ingeschreven hebben als werkzoekende." Hoe dat komt, weet de VDAB niet met zekerheid. "Het zou kunnen dat de onzekere tewerkstellingsperspectieven, ertoe geleid hebben dat de studenten nog een jaar bijstuderen. Dat zou een tendens kunnen zijn, al kunnen we dat niet wetenschappelijk bevestigen," zegt Van Malderen. De VDAB heeft het dus over een minimale stijging op vlak van werkloosheid.  In het begin van de lockdown was de stijging groter door de ontslagen bij sommige bedrijven. 

De vacaturedip die we in april, mei en juni gekend hebben, is zich aan het herstellen

"Wat het aantal vacatures betreft, is het evident dat in een tijd van coronacrisis en lockdown er een spectaculaire daling van het aantal vacatures is," gaat Freddy Van Malderen verder, "bedrijven gaan dan echt in overlevingsmodus, werven niet meer massaal aan. Integendeel, ze gaan hun mensen op tijdelijke werkloosheid plaatsen en hun uitzendkrachten worden op non-actief gezet." Dat zijn volgens de VDAB zeer normale verschijnselen. Meer nog, het herstel in het aantal vacatures is zelfs al begonnen. "De dip die we gehad hebben in april, mei en juni, is zich aan het herstellen. Ik zie een permanente, gestage stijging van het aantal vacatures. En ik verwacht eerljik gezegd dat het aantal vacatures tegen eind dit jaar of begin volgend jaar weer op peil zal zijn zoals voorgaande jaren. Tenzij er een tweede lockdown zou komen, zie ik het zeker niet dramatisch in."   

Zal tijdelijke werkloosheid blijven?

Maar er is wel een kanttekening. Een groot stuk van de arbeidsmarkt overleeft dankzij de tijdelijke werkloosheid. "Daarbij garandeert de overheid tot 70% van het loon. Het blijft dus wel wel afwachten of de nieuwe federale overheid dit soort tijdelijke werkloosheid omwille van corona zal blijven ondersteunen na Nieuwjaar. Als dat niet zo is, dan vrezen we wel dat een deel van de tijdelijk werklozen definitief werkloos wordt. Maar dat zien we nu zeker nog niet," besluit Freddy Van Malderen.  

Meest gelezen