Computerprogramma berekent risico op borstkanker in AZ Klina Brasschaat

In het AZ Klina in Brasschaat gaat - naast de artsen - een nieuw computerprogramma de beelden van mammografieën screenen. Dat zal verdachte zones extra signaleren aan de artsen. Het programma leert ook voortdurend bij. "Het spectaculaire is dat het kan aangeven wat het risico is dat een patiënt borstkanker zal ontwikkelen", zegt radiologe Isabelle Biltjes van het AZ Klina. 

Een mammografie is een röntgenfoto van een borst. Die wordt heel vaak preventief genomen om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. In het AZ Klina krijgen de artsen vanaf vandaag hulp van een computerprogramma om de beelden mee te analyseren.

"De computer gaat zoeken naar eigenschappen in het beeld die geassocieerd worden met borstkanker", legt radiologe Isabelle Biltjes uit. "Die zal ons dan wijzen op bepaalde zones waar we nog eens beter naar moeten kijken. Het is dus een samenwerking en ik ben benieuwd of we hetzelfde gaan zien, of meer of minder."

Het spectaculaire is dat we een risicoanalyse kunnen uitvoeren en we dus eventueel kunnen beslissen om patiënten sneller terug te zien en beter op te volgen. 

Isabelle Biltjes - radiologe

Het computerprogramma wordt ook voortdurend gevoed met nieuwe beelden waarop al borstkanker aangetoond is. De computer gaat op basis van die beelden weefsel kunnen herkennen waarin meer kans is dat er borstkanker kan ontwikkeld worden.

"Dat is het spectaculaire aan het programma, dat er een risicoanalyse aan gekoppeld kan worden. Het kan een soort voorspelling doen in de vorm van een percentage. Als dat percentage hoger is, dan kunnen we beslissen om een patiënt bijvoorbeeld elk jaar te onderzoeken in plaats van om de twee jaar."

Meest gelezen