Katholiek onderwijs wil snoeien in nieuwe eindtermen 2e en 3e graad, maar minister Weyts gaat door met invoering

Het Katholiek onderwijs heeft het niet begrepen op de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat is dus wat leerlingen in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar minimaal moeten kennen en kunnen. Volgens topman Lieven Boeve zijn het er vooral te veel. Maar Vlaams minister van Onderwijs Weyts (N-VA) gaat door met de invoering, de Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen intussen goedgekeurd.

Volgens het katholieke net zijn er te veel eindtermen en is er te weinig tijd om ze grondig te verwerven. “Leerlingen”, is de conclusie in de Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, “zullen van alles iets kennen, maar niets meer echt grondig.” Concreet was er bijvoorbeeld kritiek vanwege de leraars artistieke vorming.

Volgens topman Lieven Boeve van het Katholiek onderwijs leidt dat tot “een probleem voor de kwaliteit van onderwijs. We kunnen geen kwaliteit bieden als we te veel in te weinig tijd moeten doen.” In een brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vroeg het katholieke net naar eigen zeggen om de eindtermen grondig te versoberen, minder maar beter, zeg maar. 

Het katholieke net vreest ook dat leraren “louter uitvoerder” worden van wat de overheid voorschrijft en dat er dus geen ruimte meer zal zijn voor een eigen aanpak. Topman Lieven Boeve: “Er zal geen tijd meer zijn om op interesses van leerlingen in te spelen en leraars zullen niets meer kunnen toevoegen vanuit hun eigen expertise.” Hij wil ook dat de school nog “eigen accenten” kan leggen. Kortom, er mag nog wel wat verschil zijn tussen een katholieke en een niet-katholieke school.

Vlaamse regering gaat door met invoering nieuwe eindtermen

Maar Vlaams minister van Onderwijs Weyts had geen oren naar de verzuchtingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de Vlaamse Regering keurde de nieuwe eindtermen voor de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs vorige vrijdag goed.

De eindtermen gaan nu voor advies naar de Raad van State, daarna zal de Vlaamse regering ze in principe definitief goedkeuren, waarna het Vlaams Parlement dat ook mag doen. Er zijn nog wel hoorzittingen gepland, maar de nieuwe eindtermen kunnen ingaan op 1 september volgend jaar.

Het Katholiek onderwijs kan nog naar het Grondwettelijk Hof stappen, maar hoopt “dat het niet zover moet komen”. Het kan voor het Hof de vrijheid van onderwijs inroepen om de invoering van de nieuwe eindtermen aan te vechten.

Hoe dan ook is het volgens Lieven Boeve te laat om de nieuwe eindtermen “kwaliteitsvol” te laten ingaan op 1 september 2021. Maar volgens Boeve is dat geen probleem en kan er “structureel hervormd en gemoderniseerd worden” op basis van de bestaande eindtermen. Zijn net heeft daarvoor trouwens al plannen klaar.

Meest gelezen