WWW.PGARRIGOS.COM

Alle ziekenhuizen moeten helft van bedden op intensieve zorg voor COVID-patiënten beschikbaar hebben tegen 26 oktober

Ten laatste op 26 oktober schakelen alle ziekenhuizen van België over naar fase 1B. Dat betekent dat ze de helft van de bedden op hun afdelingen intensieve zorg voor COVID-patiënten beschikbaar moeten hebben. Vandaag zitten de meest ziekenhuizen nog in fase 1A. De fases zijn een onderdeel van een spreidingsplan dat moet voorkomen dat ziekenhuizen overbelast geraken. Hieronder verneemt u hoe het plan werkt.  

Toen het coronavirus ons land in maart een eerste keer trof, werden de ziekenhuizen binnen de kortste keren overspoeld met coronapatiënten, van wie een groot aantal op de afdeling intensieve zorg belandde. Het personeel in de ziekenhuizen kwam al snel handen tekort. Veel ziekenhuizen zagen zich genoodzaakt andere patiënten te weigeren, waardoor geplande ingrepen en consultaties niet konden doorgaan en de dagelijkse werking in het gedrang kwam.

Een plan in 4 fases

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, werd een spreidingsplan uitgewerkt. Het plan heeft als doel coronapatiënten op een evenwichtige manier te spreiden over de ziekenhuizen, zodat elk ziekenhuis voldoende plaats en personeel heeft om ook andere patiënten te helpen.   

In de grafiek hieronder ziet u hoe het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten sinds het begin van de epidemie geëvolueerd is.  Het aantal opnames op de afdeling intensieve zorg bereikte een hoogtepunt op 8 april (1.285). In juni zakte het cijfer onder de 100. Maar sinds 7 oktober ligt het cijfer weer boven de 200. (Tekst gaat voort onder de grafiek.) 

“Het plan is vooral bedoeld om de afdelingen intensieve zorg te ontlasten”, licht woordvoerder Jan Eyckmans van FOD Volksgezondheid toe. “Coronapatiënten die er belanden hebben een aparte behandeling nodig die veel vraagt van het personeel. Bovendien zijn ze uiterst besmettelijk waardoor het personeel ook gevaar loopt. Coronapatiënten die op een gewone afdeling belanden, zijn minder belastend. Zij hoeven alleen in quarantaine gehouden te worden. Voor het overige hebben zij geen speciale zorg nodig.”     

Het spreidingsplan bestaat uit 4 fases waarvan er 3 een cijfer hebben gekregen: 0, 1A en 1B.

Fase 0 : 300 bedden voor coronapatiënten

Tot voor kort zaten de meeste ziekenhuizen in fase 0. Dat betekent dat zij 15 procent van hun bedden op de afdeling intensieve zorg moeten voorbehouden aan coronapatiënten. In alle Belgische ziekenhuizen samen zijn er 2.000 bedden voor intensieve zorg. 300 daarvan zijn dus momenteel bestemd voor coronapatiënten. 

Als binnen een ziekenhuis het quotum van 15 procent bereikt is, dan worden nieuwe coronapatiënten doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. In de eerste plaats zijn dat ziekenhuizen die tot hetzelfde netwerk behoren. Als in heel het netwerk het quotum van 15 procent bereikt is, dan worden patiënten naar andere ziekenhuizen gestuurd. Bij voorkeur in de provincie, maar desnoods ook daarbuiten. Hetzelfde principe geldt ook in de andere fasen.

Daarnaast moet elk ziekenhuis ook op zijn gewone afdelingen bedden vrijhouden voor coronapatiënten: 4 keer zoveel als op intensieve zorg. Een ziekenhuis dat op zijn afdeling intensieve zorg bijvoorbeeld 3 bedden voor coronapatiënten heeft, zal er op zijn andere afdelingen 12 moeten hebben. Ook dit principe geldt in de andere fasen. 

Fase 1A : 500 bedden voor coronapatiënten

Woensdag 14 oktober zijn alle ziekenhuizen van België naar fase 1A gegaan. Dat is nodig omdat de bedden die in heel het land op intensieve zorg voor coronapatiënten bedoeld zijn (300) stilaan gevuld raken. Op 13 oktober waren er al 281 ingenomen.

In fase 1A moeten de ziekenhuizen 25 procent van de bedden op intensieve zorg voorbehouden aan coronapatiënten. Van de 2.000 bedden voor intensieve zorg die alle ziekenhuizen samen hebben, zijn dat er dus 500. Als die 500 bedden allemaal gevuld dreigen te geraken, dan wordt er overgegaan naar fase 1B.

Fase 1B : 1.000 bedden voor coronapatiënten

In fase 1B moeten de ziekenhuizen 50 procent van de bedden op intensieve zorg vrijhouden voor coronapatiënten. Van alle bedden voor intensieve zorg in ons land zijn er dan 1.000 voor coronapatiënten bestemd. 

Eerder raakte al bekend dat de ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Luik, Namen en ook het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper naar deze fase overgaan, vandaag raakte bekend dat àlle ziekenhuizen van België dat zullen doen. Dat gebeurt ten laatste op maandag 26 oktober.

Laatste fase: 1.200 bedden

Als ook de bedden uit fase 1B allemaal ingenomen zijn, dan wordt er overgegaan naar een fase waarin 60 procent van de bedden op intensieve zorg voor coronapatiënten worden vrijgehouden. (1.200 van de 2.000). Er zullen dan ook extra bedden voor intensieve zorg moeten worden bijgemaakt. Want het spreidingsplan bepaalt dat 40 procent van de bedden op intensieve zorg altijd beschikbaar moet zijn voor andere patiënten.  

Meest gelezen