Foto Roger Dohmen Roger Dohmen Fotografie +31654910604 www.rogerdohmen.nl foto@rogerdohmen.nl

Onderhandelen over onteigeningen mag nog maximaal 1 jaar duren: "Komt welvaart van alle Vlamingen ten goede"

De onderhandelingstermijn bij onteigeningen wordt beperkt tot maximaal één jaar. Dat blijkt uit een voorstel van decreet dat vanavond is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. "Dit komt de welvaart van alle Vlamingen ten goede", zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

De onteigeningsprocedure kent twee onderdelen. In eerste instantie wordt gestreefd naar een minnelijke schikking met de eigenaar. Als een akkoord uitblijft, kan er worden overgegaan naar een gerechtelijke onteigening.

De eerste optie sleept vandaag vaak te lang aan, waardoor infrastructuurprojecten veel vertraging oplopen. Daarom wordt die termijn nu beperkt tot een jaar, maar het kan ook korter. Bij de raming van de minnelijke onderhandelingstermijn wordt rekening gehouden met de concrete kenmerken van ieder afzonderlijk project. De termijn wordt van bij het begin duidelijk gecommuniceerd.

"Door de complexiteit en de veelheid van procedures is het in Vlaanderen bijzonder moeilijk om een schop in de grond te steken of twee stenen op elkaar te bouwen", zegt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). "We moeten evolueren naar een efficiëntere overheid die werk kan maken van belangrijke infrastructuurprojecten. Dit komt de welvaart van alle Vlamingen ten goede."

"Uit de cijfers leiden we af dat vooral de aanleg van vrijliggende fietspaden op gewestwegen enorm wordt bemoeilijkt door de huidige manier van werken. Er zijn meerdere voorbeelden waarbij slechts één bewoner niet wil verkopen, maar het toch eindeloos lang duurt om een fietspad aan te leggen. Discussies van tien jaar zijn geen uitzondering. Met een onderhandelingstermijn van één jaar bieden we een antwoord op zo'n vervelende situaties", zeggen Vlaams Parlementsleden Marino Keulen (Open VLD), Bert Maertens (N-VA), Lode Ceyssens (CD&V), Philippe Muyters (N-VA) en Martine Fournier (CD&V).

Meest gelezen