AFP or licensors

Middelbaar onderwijs blijft voorlopig in code geel, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs naar oranje

Het middelbaar onderwijs in Vlaanderen blijft voorlopig in code geel doorwerken. Dat betekent dat alle leerlingen voltijds naar school kunnen blijven gaan. Het volwassenenonderwijs en het deeltijds onderwijs moeten tegen de herfstvakantie wel overschakelen op code oranje.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat vanmorgen samen met onder meer de vakbonden en onderwijskoepels. Na urenlang overleg is daar beslist om het middelbaar onderwijs in Vlaanderen voorlopig in code geel te laten voortwerken. Dat betekent dat alle leerlingen voorlopig voltijds naar school kunnen blijven gaan. Lokaal kan er nog altijd overgeschakeld worden naar oranje, zoals ook eerder afgesproken was.

Hoelang code geel nog van kracht blijft, is echter onduidelijk, want volgende week maandag is nieuw overleg gepland. Tegen dan zou de federale kleurenbarometer er moeten zijn en zal de situatie op de scholen opnieuw besproken worden.

Mogelijk wordt dan wel beslist om naar code oranje over te schakelen, al zal de vraag vooral zijn wat die code oranje nog zal inhouden. Momenteel houdt oranje in dat de leerlingen van het 3e tot en met het 6e middelbaar om de week een week afstandsonderwijs zouden moeten volgen. Maar Weyts is er voorstander van om ook in oranje alle leerlingen voltijds naar school te laten gaan. Er zouden dan wel scherpere veiligheidsmaatregelen op de scholen ingevoerd moeten worden - zoals overal een mondmasker dragen.

Op het overleg vanmorgen was er in elk geval bereidheid om later toch over te schakelen naar code oranje, staat in het persbericht van minister Weyts te lezen. Maar het lijkt er op dat de inhoudelijke discussie over wat code oranje moet inhouden, naar volgende week is doorgeschoven. (De tekst gaat voort onder de video.)

Bekijk de uitleg van minister van Onderwijs Weyts in het Vlaams Parlement:

Videospeler inladen...

"Redelijk stabiel"

De beslissing om voorlopig in code geel te blijven, is genomen op basis van de meest recente besmettingscijfers die de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bijhouden. Uit het contactonderzoek van de CLB's blijkt dat het aantal besmettingen van leerlingen en leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs "redelijk stabiel" is gebleven ten opzichte van vorige metingen.

Bij de leerlingen was in de periode van 28 september tot 11 oktober 0,15 procent besmet (tegenover 0,14 in de vorige periode van twee weken). Bij de leerkrachten en personeel is er een heel lichte stijging van 0,17 naar 0,25 procent. De meeste besmettingen vinden ook buiten de schoolmuren plaats.

De deelnemers aan het overleg roepen de samenleving wel op om "duidelijk prioriteit te geven" aan het onderwijs, de leerlingen en het personeel. Ze vragen in dat opzicht bijvoorbeeld "verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen". Strengere regels in de samenleving moeten ervoor zorgen dat de scholen zo lang mogelijk volledig open kunnen blijven, is de redenering.

In het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs wordt wel al overgeschakeld naar oranje, "gelet op de grote betrokkenheid van volwassen leerlingen en cursisten". Uiterlijk tegen de herfstvakantie moeten zij overgeschakeld zijn. Voor het deeltijds kunstonderwijs betekent dat dat alle leerlingen boven de 12 jaar slechts in beperkte groepen onderwijs zullen kunnen krijgen.

Socialistische vakbond niet eens met beslissing

De socialistische vakbond is ontevreden vertrokken na het Vlaamse onderwijsoverleg. "We wilden naar code oranje schakelen", zegt algemeen secretaris Nancy Libert van ACOD Onderwijs. "Als we het pandemieniveau in de maatschappij zien, is het op zijn minst oranje en misschien rood."

Libert klaagt aan dat de in de zomer afgesproken draaiboeken niet worden gevolgd. "Wij willen het onderwijs ook niet dicht. Maar we willen wel dat de draaiboeken zoals afgesproken worden toegepast. Personeelsleden krijgen nu de indruk dat men niet wil schakelen omdat men de maatregelen niet wil toepassen."

"Het personeel staat niet te springen om afstandsonderwijs te geven, maar het is ook bezorgd over de veiligheid", aldus Libert. "De cijfers van de CLB's tonen aan dat er niet veel besmettingen zijn in de scholen, maar er is ook zoiets als de schoolcontext. Jongeren hebben meestal geen zware symptomen. De geregistreerde besmettingen zijn misschien maar het topje van de ijsberg. Er lopen wellicht leerlingen besmet rond waar men het niet van weet. De schrik zit er goed in."

Meest gelezen