BELGA

Aangescherpte coronamaatregelen in Vlaams-Brabant: "Politie zal strenger controleren"

Jan Spooren, de gouverneur van Vlaams-Brabant heeft, na overleg met de 65 burgemeesters uit de provincie, beslist dat er bijkomende maatregelen moeten komen om het coronavirus in te dijken. Ook zullen gemeentebesturen en politiediensten meer controle uitoefenen op het naleven van de maatregelen. 

De provincie Vlaams-Brabant doet het niet goed op vlak van het aantal coronabesmettingen. Tijdens deze tweede golf stijgt het aantal besmettingen op korte termijn razendsnel.

Vooral in de gemeenten rond Brussel is er een groot probleem. Om het aantal besmettingen in te perken neemt de gouverneur nu bijkomende maatregelen en roept hij op tot striktere controles. 

Mondmaskers

Een eerste reeks maatregelen heeft betrekking op de mondmaskers. Zo wordt de verplichting om een mondmasker in de provincie op zak te hebben, verlengd.

"Daarnaast wil ik de mensen er ook op wijzen dat ze zeker een mondmasker op moeten zetten in openbare gebouwen, op markten en kermissen en als toeschouwer bij sportwedstrijden", zegt gouverneur Spooren. "En nu Allerheiligen en Allerzielen in aantocht zijn, werd er ook beslist dat tijdens deze periode een mondmasker verplicht is op de begraafplaatsen." 

Ik raad de burgemeesters aan om een mondmaskerplicht in te voeren aan de schoolpoort

Jan Spooren, gouverneur Vlaams-Brabant

Daarnaast beveelt de gouverneur de burgemeesters aan om een mondmaskerplicht in te voeren aan de schoolomgevingen en de toegangen tot vrijetijdsinfrastructuur.

"We mogen stellen dat een schoolomgeving, maar bijvoorbeeld ook de plaatselijke turnzaal "drukke plaatsen" zijn waar op bepaalde momenten veel volk samenkomt", zegt Spooren. "Ik raad de burgemeesters dan ook aan om via een burgemeestersbesluit daar de mondmaskerplicht in te voeren. 

Sportkantines

Op het vlak van sport volgt de provincie de beslissing om de sportkantines open te houden, al komen daar wel twee aanvullende maatregelen bij. "De gemeentebesturen en politiediensten zullen wel meer controleren of men zich in de kantines houdt aan de maatregelen", verduidelijkt de gouverneur.

"Indien dat niet gebeurt, kan er overgegaan worden tot sluiting. Daarnaast mag een kantine maximaal tot een halfuur na de laatste sportactiviteit open blijven. Al maak ik hier wel een uitzondering voor de kantines die een eetvergunning hebben. Ook de lokale overheden kunnen hierop gemotiveerde afwijkingen toestaan." 

Wat de horeca betreft, vraag ik aan de gemeentebesturen en de politiediensten om strenger te controleren

Jan Spooren, gouverneur Vlaams-Brabant

Ook aan de federale maatregelen voor de horeca wordt niet geraakt, al heeft de gouverneur wel twee extra aanbevelingen voor de gemeenten in zijn provincie.

"Opnieuw heb ik gevraagd om strenger toe te zien op het naleven van de maatregelen in de horeca. Daarnaast zou het ook gemakkelijker zijn voor de handhaving als uitbaters van feestzalen 24 uur op voorhand aan de politie en de gemeente laten weten dat er een activiteit is", zegt Spooren.  

Telewerk

Ook telewerken moet volgens de gouverneur opnieuw de norm worden in de provincie: "Ik roep samen met alle burgemeesters alle bedrijven en werkgevers op om opnieuw telewerk als norm in te voeren. Hiermee kunnen we veel contacten en dus ook besmettingsgevaar reduceren." 

Evenementen en jeugd

Daarnaast zullen de gemeenten ook meer evenementen kunnen weigeren. "Halloween komt eraan en ook heel veel voorbereidingen voor eindejaarsactiviteiten worden nu opgestart", zegt de gouverneur.

"Aan de hand van restrictievere interpretatie van de  evenementenmatrix  gaan gemeenten de aanvragen voor evenementen strikter kunnen controleren.

En tot slot zullen de lokale jeugddiensten extra sensibiliseringsacties opzetten voor de jeugdbewegingen om duidelijker te maken wat code oranje in het jeugdwerk betekent."

Meest gelezen