Beperk je nauwe contacten, maar wat als je een groot vakantiehuis hebt geboekt? "Annuleren kan niet zomaar"

We moeten onze nauwe contacten opnieuw beperken. Een weekendje Ardennen met een bende vrienden of een herfstvakantie aan zee met de familie zit er niet meer in. Maar wat doe je met dat vakantiehuis dat je geboekt hebt? "De inspecteur" van Radio 2 zoekt antwoorden op de meest gestelde vragen.

"De inspecteur" krijgt bij deze vragen de hulp van Joke Baeck. Zij is professor privaat recht aan de UGent, gespecialiseerd in contracten.

Eerst en vooral raadt professor Baeck iedereen aan om eerst de annulatievoorwaarden van het contract te bekijken. "Een contract biedt soms een mogelijkheid tot annulatie. Als je bijvoorbeeld geboekt hebt via een platform, dan is er vaak een mogelijkheid om voor een bepaalde datum te annuleren. Ook als je een persoonlijke annulatieverzekering hebt afgesloten, kan je daar misschien een beroep op doen." 

Annuleren kan niet zomaar

Als je niks terugvindt over annulatie of de huidige situatie valt niet onder de annuleringsvoorwaarden van de verhuurder, dan kan je misschien een beroep doen op overmacht.

Om overmacht te kunnen inroepen, moet je aan twee voorwaarden voldoen. Er moet sprake zijn van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis en door die onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, moet het onmogelijk zijn om het contract uit te voeren.

Volgens professor Baeck kan je op basis van deze definitie al een onderscheid maken op basis van de periode waarin de boeking gebeurd is. "Als je boeking al dateert van vorige winter, dan kan je wel zeggen dat er sprake is van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis. Want dan waren er nog geen coronamaatregelen. Als je boeking dateert van een paar maanden geleden, ja dan wist je eigenlijk al dat corona voor beperkingen kan zorgen."

Maar om overmacht te kunnen inroepen, moet ook de tweede voorwaarde vervuld zijn. Namelijk dat de uitvoering van het contract onmogelijk geworden is. "Aangezien je als huurder verplicht bent om te betalen, is die voorwaarde niet vervuld. Want corona of niet, je kan nog altijd voor dat huisje betalen."

Verhuurders mogen niet verhuren aan te veel mensen 

Als je het dan bekijkt vanuit het standpunt van de verhuurder, dan moet je een onderscheid maken op basis van het aantal mensen dat deel uitmaakt van je reisgezelschap. 

Op dit moment mag een gezin een vakantiehuis delen met maximaal 4 andere volwassenen. Als die vier dan niet bij hun nauwe contacten horen, dan moeten ze ook altijd afstand houden of een mondmasker dragen. Dat betekent dat een verhuurder niet mág verhuren aan een groot gezelschap. 

En volgens professor Baeck is dat wel degelijk van belang. "Stel dat je een huis huurt met drie koppels en hun kleine kinderen. Dan zit je met één gezin waarbij er nog vier andere volwassenen zijn. In dat geval is het aantal toegelaten personen niet overschreden en kan de reis doorgaan."

Anders is de situatie als je een huisje huurt met meer mensen. "Stel dat je een huisje huurt met tien vrienden. Dan zit je in een situatie waarbij er te veel mensen in het huisje verblijven en dan mag de verhuurder het huisje niet verhuren. Die kan zijn contract niet nakomen en dan heb je wel degelijk goede argumenten om je geld terug te vragen." 

De verhuurder kan zich wel nog beroepen op overmacht als het gaat over een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis. "Als het huisje geboekt is voordat de coronacrisis uitbrak, dan is er wel sprake van een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis en dan kan de verhuurder overmacht inroepen en besluiten om je geld niet terug te geven", aldus professor Baeck.

“Dat betekent dat de verhuurder het contract niet meer moet nakomen. Maar ook de huurder moet het contract dan niet meer nakomen. Hij moet het saldo van de huurprijs dus niet meer betalen. Of hij ook het reeds betaalde voorschot terugkrijgt, is minder duidelijk, maar ook daar zijn goede argumenten voor.”  

Wat met huisjes die al een keer omgeboekt zijn? 

Veel mensen hebben ook vragen over huisjes die ze binnenkort huren maar waarbij het eigenlijk gaat over een omboeking van het voorjaar. Veel mensen dachten toen dat corona tegen het najaar wel verdwenen zou zijn en gingen er van uit dat reservaties nu wel gewoon kunnen doorgaan. 

Volgens professor Baeck hangt het er dan van af hoe groot je reisgezelschap is. "Als je een boeking hebt waarbij er volgens de huidige regels te veel mensen in één huis zitten, dan kan je beargumenteren dat de reis niet kan doorgaan. Dan heb je wel degelijk goede argumenten om geld terug vragen aan de verhuurder. Je zou natuurlijk ook nog een keer de reis kunnen uitstellen." 

Wat met het betaalde voorschot? 

Ook in dit geval kan je de redenering van professor Baeck doortrekken. "Ook hier moet je kijken of je het huisje kan betrekken met je reisgezelschap of niet. Als je het huisje niet met zo veel mensen mag bewonen, dan kan de verhuurder het huisje niet verhuren.  Als huurder beschik je dan over goede argumenten om je voorschot terug te krijgen." 

Mag ik in verschillende bubbels opsplitsen?

Sommige verhuurders blijken wel creatief te willen omspringen met de huidige regels. Ook in de zomer krijgt De Inspecteur verhalen binnen van mensen die met grote groepen reizen en die de vraag krijgen om wel naar het huisje te komen, maar om dan ter plaatse permanent op te splitsen in verschillende bubbels. 

Volgens Joke Baeck moet je daar toch heel erg mee oppassen. "De regel is op dit moment heel duidelijk. In je eigen huis mag je met maximum vier anderen samenleven. De verhuurder mag niet eisen dat je die regel zou schenden." 

Wat een verhuurder wel mag doen, is proberen tot een compromis te komen. Het kan best zijn dat die voorstelt of je de reis alsnog wil laten doorgaan in een kleiner gezelschap voor een mindere prijs. Volgens professor Baeck kan je daar wel proberen om elkaar tegemoet te komen. "Je bent als huurder niet verplicht om op dat aanbod in te gaan, maar het kan misschien wel helpen om samen tot een oplossing te komen." 

Wat met huisjes in 2021? 

Het is een feit dat we nog lang gebonden zullen zijn aan de huidige coronasituatie. Professor Baeck vindt het dan ook aangewezen dat we als consument ook onze verantwoordelijkheid nemen. "Als je nu iets boekt, dan neem je een risico. Aanvaard dat risico ook en besef dat je in het geval dat regels strenger worden niet altijd je geld kan terug krijgen."

De professor vindt het ook aangewezen dat we nadenken over manieren om coronamaatregelen mee te nemen in de algemene voorwaarden. "Het is een goed idee om op voorhand met de eigenaar te overleggen over wat er moet gebeuren als corona roet in het eten gooit. Kijk of er iets over in het contract staat. Doe desnoods zelf voorstellen waarbij je kan vragen dat de reis sowieso uitgesteld mag worden als corona beperkingen oplegt." 

Meest gelezen