Radio 2

De Vlaamse Waterweg reageert op onrust over het kappen van de bomenrij langs het kanaal in Halle

Het voornemen van De Vlaamse Waterwegen om de Canadese populieren langs het kanaal in Halle te kappen, heeft voor heel wat onrust gezorgd. 

Langs de Felix Roggemanskaai aan het Kanaal naar Charleroi in Halle zouden de Canadese populieren beter verdwijnen, vindt de Vlaamse Waterweg. De bomen verkeren in slechte staat en dat brengt de veiligheid van de gebruikers van het jaagpad in gevaar. Maar de plannen om de bomen te kappen, riep heel wat protest op in de buurt.

Deskundig onderzoek

Alle bomen aan het kanaal in Halle zullen nu door een deskundige onderzocht worden om te kijken of ze nog gezond zijn. De deskundige zal bij elke boom de risico's in kaart brengen. Op die manier zullen misschien niet alle 148 populieren gekapt worden, maar enkel de zieke bomen. 

"Elke gekapte boom zal vervangen worden door een nieuwe", zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.  "Voor de heraanplanting zouden we een streekeigen soort willen gebruiken zoals de linde. Die is meer aangepast aan ons klimaat en heeft daardoor ook minder last van vorst en ziektes" zegt Carolien Peeraerts nog. 

De Vlaamse Waterweg wil de Canadese populieren verwijderen omdat de bomen vanaf het volwassen stadium erg gevoelig zijn voor takbreuken. De populieren in Halle zijn dat stadium al lang voorbij. De kans dat er takken op het pad naast het kanaal vallen, wordt veel te groot. Het is nu wachten op de bevindingen van de deskundige.

Meest gelezen