Zal Brussel inderdaad een combinatie van een stadstol en kilometerheffing invoeren? "Er is nog niets beslist."
Greet Van Opstal

Vlaamse kritiek op gelekt voorstel over Brusselse kilometerheffing: "Schuif factuur niet door naar Vlaamse pendelaars"

De Vlaamse regering reageert misnoegd op de Brusselse plannen voor een hervorming van de verkeersfiscaliteit. Hoewel de Brusselse regering er zelf nog niet over wil communiceren en er nog niets definitief beslist is, lokte een gelekt voorstel heel wat commotie uit in Vlaanderen. "Wij verzetten ons tegen elk systeem dat de factuur doorschuift naar de Vlaamse pendelaars", zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

De aanleiding voor de commotie is een artikel in de krant De Tijd, waarin geciteerd wordt uit documenten van de Brusselse administratie. Daaruit moet blijken dat de Brusselse regering aan een combinatie van een stadstol (vast tarief) en een kilometerheffing zou werken. Iedereen die het Brussels Gewest binnenrijdt, zou een vast tarief moeten betalen, aangevuld met een extra tarief per kilometer.

Volgens De Tijd moet de regering hierover nog beslissen, maar worden er geen grote wijzigingen meer verwacht. Bij de Brusselse regering wil echter niemand de inhoud van die plannen bevestigen. Noch dat er een combinatie van stadstol en kilometerheffing zou komen, noch de hoogte van de tarieven die De Tijd vermeldt. "Er is nog geen regeringsbeslissing dus wat in de krant staat, is voorbarig", reageert de woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Wel is duidelijk dat de Brusselse regering sowieso de verkeersfiscaliteit in deze legislatuur zal hervormen. Zo staat het in het regeerakkoord. "Maar de modaliteiten worden pas vastgelegd op regeringsniveau", aldus de woordvoerder van Van den Brandt. "We zitten nog in de voorbereiding."

Heel dit systeem is er op gericht om de factuur door te schuiven naar de 130.000 Vlaamse pendelaars

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele
foto Peter Hilz (C)

Ook al is er nog geen definitieve beslissing genomen, de Brusselse plannen zoals die in De Tijd tenminste vermeld staan, lokken al heel wat boze reacties uit in Vlaanderen. "Heel dit systeem is er op gericht om de factuur door te schuiven naar de 130.000 Vlaamse pendelaars", reageert Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). "We verzetten ons tegen elk systeem dat de factuur naar de Vlamingen doorschuift."

Een hervorming van de verkeersfiscaliteit in Brussel zou inhouden dat de verkeersbelasting (waarvoor de gewesten bevoegd zijn) afgeschaft zou worden, als compensatie voor de nieuwe heffing(en). Dat geldt echter enkel voor de inwoners van het Brussels Gewest. Vlamingen en Walen die naar Brussel pendelen, zouden in hun gewest wel nog die verkeersbelasting moeten betalen en dreigen daardoor dubbel te moeten betalen. Diependaele wil dan ook niet dat Brussel de hervorming eenzijdig invoert.

Eerst beslissen, dan overleg

In het verleden hebben de verschillende gewesten geprobeerd om gezamenlijk aan een slimme kilometerheffing te werken, maar dat heeft nooit iets opgeleverd. Brussel neemt daarom nu zelf een initiatief. In het Vlaamse regeerakkoord is daarentegen van een kilometerheffing geen sprake. "Wij hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen", zegt Diependaele.

De woordvoerder van Van den Brandt wijst er echter op dat de Brusselse regering zeker nog met de andere gewesten zal overleggen, zodra er eensgezindheid is binnen de Brusselse regering zelf. "Onze voorkeur is nog altijd om dit samen met de andere gewesten in te voeren. En we gaan er ook alles aan doen om dat samen te doen." Ook Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) wees er begin deze maand in het Brussels Parlement al op dat er zeker nog overleg volgt binnen Brussel (met verschillende organisaties) en met de andere gewesten.

foto Peter Hilz (C)

In de Kamer werd federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) over de Brusselse plannen aan de tand gevoeld. Gilkinet drukte zijn steun uit voor de plannen van de Brusselse regering om het Brusselse mobiliteitsprobleem aan te pakken. "Want vandaag verliest iedereen, zowel op het vlak van economie, milieu als mobiliteit."

Maar Gilkinet vermeed al te zeer vooruit te lopen op de Brusselse plannen. "De federale overheid is nog niet op de hoogte gebracht." Hij wees er ook op dat de Brusselse heffing nog in een "projectstadium" zit. "Zodra er een officieel Brussels standpunt is, zullen we overleg vragen als Brussel dat al niet zelf organiseert."

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil dat overleg "alle kansen geven", maar geeft al een schot voor de boeg: "Laat mij duidelijk zijn: de Vlaamse pendelaar mag niet gediscrimineerd worden."

"Gevolgen voor Brusselse economie"

Ook vanuit andere hoeken komt er al kritiek op de Brusselse plannen. Volgens het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) gaat het om een belastingverhoging en heeft de pendelaar te weinig alternatieven. Voka wijst er ook op dat een nieuwe Brusselse heffing niet alleen de Brusselse pendelaars pijn doet, maar ook de Brusselse economie.

De zelfstandigenorganisatie Unizo verwijt de Brusselse regering soloslim te spelen. Het Brussels Gewest kan zich dat echt niet veroorloven, luidt het. "De enige werkbare manier is overal eenzelfde systeem, in afstemming met alle gewesten en de federale overheid. We herhalen dan ook met aandrang onze oproep om met alle bevoegde regeringen tot een interregionaal mobiliteitsplan te komen."

Meest gelezen