Wereld hypertensiedag, cardioloog Tine De Backer waarschuwt: "Te hoge bloeddruk is een stille doder"

Het is vandaag de werelddag van de hypertensie of te hoge bloeddruk. Naar schatting 2,5 miljoen Belgen hebben een te hoge bloeddruk, maar slechts de helft daarvan weet dat ook van zichzelf en dat is niet zonder risico.  Met een beperkte campagne dit jaar, willen cardiologen met steun van de International Society of Hypertension (ISH) mensen aansporen om regelmatig de bloeddruk te laten controleren.

Hypertensie of te hoge bloeddruk is de belangrijkste risicofactor voor overlijdens en is verantwoordelijk voor 15.000 overlijdens in België per jaar. Een indrukwekkend cijfers dat duidelijk maakt dat een te hoge bloeddruk niet zonder gevaar is. Met de sensibiliseringscampagne "Waaromdaarom" willen cardiologen erop wijzen dat het belangrijk is om  een te hoge bloeddruk onder controle te houden. 

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

COVID-19-pandemie

De campagne ziet er wel helemaal anders uit dan normaal, omdat de coronacrisis roet in het eten gooit. Normaal is de dag van de hypertensie op 17 mei, maar die is door de coronacrisis verzet naar oktober, in de hoop dat het ergste dan voorbij zou zijn. 

"We hadden gehoopt om nu in onze inkomhal van het UZ Gent bij mensen die binnenkomen in het ziekenhuis gratis en vrijblijvend de bloeddruk te meten", zegt professor cardiologie van het UZ Gent Tine De Backer, die ook voorzitter is van het  Belgisch Hypertensie Comité . "De afgelopen drie jaar hebben we dat massaal gedaan en gaven we de mensen ook uitleg en tips in verband met hun bloeddruk. Dat kan nu door de coronamaatregelen helaas niet. Dus het  blijft nu enkel bij woorden en wat extra aandacht, ook in de media en in online sessies."

14 over 9

Wanneer spreken we nu van een te hoge bloeddruk? Een bloeddruk onder de 140 – 90 millimeter kwik (in de volksmond 14 over 9) in rust gemeten, is een normale bloeddruk. Eens die waarden overschreden, spreken we van hypertensie of te hoge bloeddruk. 

Geen symptomen

Het grote probleem bij hypertensie is dat mensen er geen klachten van hebben en dus niet voelen dat hun bloeddruk te hoog is. "Men voelt het niet, dus vandaar dat wij zeggen: meten is weten", zegt professor De Backer. "Pas bij het regelmatig meten, kan je weten of je een te hoge bloeddruk hebt. Meestal geeft het geen symptomen en als er wel symptomen zijn, spreken we bijvoorbeeld over herseninfarcten of een hartinfarcten, zeer ernstige problemen dus. Vandaar dat we zeggen dat hoge bloeddruk een “stille doder” is. Het slaat toe, zonder dat de patiënt het gewaarwordt. Eenmaal er symptomen komen, is het vaak al zeer ernstig."

Ik wist helemaal niet dat ik een te hoge bloeddruk had. Ik had ook nooit iets gevoeld

Wim Coppens, hypertensiepatiënt

Wim Coppens kreeg 3 jaar geleden te horen dat hij een te hoge bloeddruk had. Het probleem kwam toevallig aan het licht, zegt Coppens. "Ik ben het eigenlijk heel toevallig te weten gekomen, bij een onderzoek voor de longen, waarvoor ik een fietsproef moest doen. Daar bleek plotseling dat ik een veel te hoge bloeddruk had bij inspanning. Tot op dat moment wist ik helemaal niet dat ik een te hoge bloeddruk had. Ik had ook nooit iets gevoeld."

Het is volgens professor De Backer ook belangrijk dat de bloeddruk meermaals gemeten wordt, omdat gedurende de dag - in verschillende omstandigheden - je bloeddruk kan verschillen.

"In de eerste plaats raden wij aan dat mensen hun bloeddruk laten meten wanneer ze op consultatie bij de huisarts gaan", zegt De Backer. "Dan kan er aan de hand van die meting bekeken worden of er meer moet gebeuren. Vaak wordt ook aangeraden om naast de metingen in het kabinet ook metingen buiten het kabinet te doen. Die geven een meer reëel beeld van het dagelijkse leven. We gaan dus patiënten wanneer nodig, adviseren om - als het kan - ook thuis de bloeddruk te meten. Ze kunnen een eigen meter gebruiken of ze kunnen ook een toestel van de arts of ziekenhuis meekrijgen om te meten. Ook een 24 uur bloeddrukmeting is mogelijk. Dat geeft een veel beter beeld van de werkelijke "bloeddruklading" die de patiënt elke dag ervaart." 

Medicatie blijven nemen

Als eenmaal is vastgesteld dat de bloeddruk van een patiënt te hoog is, is het erg belangrijk dat de patiënt daar bloeddrukverlagende medicatie voor neemt en blijft nemen.

"Als je de medicatie stopt, is er kans dat je bloeddruk en je hartpompfunctie ontregeld geraken", waarschuwt De Backer.  "De typische cardiovasculaire aandoeningen zoals hartfalen of hersenbloeding kunnen dan optreden die we net met die medicatie willen vermijden. Het risico zou 3 tot 4 keer hoger liggen op die cardiovasculaire problemen wanneer de medicatie wordt gestopt.

Gezonde levensstijl

Een te hoge bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zowel een erfelijke aandoening zijn, maar het kan ook het gevolg zijn van je levensstijl. Met een gezonde levensstijl kan je een te hoge bloeddruk voorkomen, zegt De Backer. "Je kan proberen zo gezond mogelijk te leven: niet roken, zorgen dat je niet te zwaarlijvig wordt, voldoende bewegen, niet teveel extra zout gebruiken en stress proberen te vermijden."

Tijdens de lockdown in het voorjaar bleek dat in Europa 10 procent van mensen met chronische aandoeningen zoals hypertensie, hun behandeling hebben gestopt. "De oorzaak daarvan was dubbel", zegt professor De Backer.  "Enerzijds had de patiënt soms schrik om naar de arts of het ziekenhuis te gaan uit angst voor besmetting. Patiënten wilden ook de artsen niet overbelasten, want die hebben het al zo druk. Daardoor kwamen sommige patiënten niet op consultatie, terwijl dat eigenlijk wel nodig was. Anderzijds gaf het gezondheidssysteem aan om niet-dringende zaken uit te stellen. Daardoor zijn patiënten die wel wilden komen er toch niet geraakt."

Tijdens de lockdown kwam in de media dat bepaalde bloeddrukverlagende medicatie een besmetting met het coronavirus zou vergemakkelijken. "Er kwam  in de media dat het coronavirus via een bepaalde receptor in de cellen binnendringt en dat bepaalde bloeddrukverlagende medicatie ook via die receptor werkt. Er ontstond toen een hypothese dat die medicatie het binnendringen in de cellen van het coronavirus in de hand zou werken. Sommige patiënten wilden daarom stoppen met de medicatie en artsen wisten soms ook niet goed wat te doen. Er is daar verder onderzoek naar gevoerd, maar er is geen bewijs dat die medicatie een besmetting zou bevorderen. Er is nog meer onderzoek nodig, maar we adviseren patiënten om zeker niet te stoppen met hun medicatie."

Meest gelezen