Eerste gemeenschappelijke EU-coronakaart kleurt overwegend rood

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft vandaag zijn eerste gemeenschappelijke Covid-kaart gepubliceerd. Die moet ervoor zorgen dat alle Europese lidstaten een uniforme manier gebruiken om te bepalen hoe groot het coronarisico in de verschillende landen is. De kaart kleurt overwegend rood.

De meeste EU-landen krijgen op de gemeenschappelijke kaart de rode kleur. Het gaat onder meer om België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Roemenië en Malta. Ook het Verenigd Koninkrijk, dat vanaf de brexit niet meer tot de EU zal behoren, kleurt rood.

Opvallend is dat Duitsland grijs kleurt. Het ECDC kent die kleur toe als het onvoldoende gegevens heeft gekregen. Ook Zweden, Denemarken, IJsland en Oostenrijk kleuren grijs.

De groene regio's op de kaart zijn zeldzaam. Noorwegen en Finland kleuren gedeeltelijk groen, net zoals het zuiden van Griekenland. Italië, de Baltische staten en bepaalde gebieden in Portugal, Griekenland en Scandinavië kleuren oranje.

Lees verder onder de tweet.

De nieuwe kaart komt er na overleg tussen de Europese ministers. Elke EU-lidstaat engageert zich ertoe om wekelijks drie soorten gegevens over te maken aan het ECDC: het aantal nieuw bevestigde coronagevallen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen, het aantal uitgevoerde tests per 100.000 inwoners in de voorbije 7 dagen en het percentage positieve tests in de afgelopen week, de zogenaamde positiviteitsratio.

Op basis van die gegevens kent het ECDC een kleurcode toe aan de verschillende landen. Groen wanneer er minder dan 25 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners zijn en de positiviteitsratio lager ligt dan 4 procent, oranje bij minder dan 50 bevestigde gevallen per 100.000 en meer dan 4 procent positiviteitsratio (of bij 25 tot 150 bevestigde gevallen per 100.000 en een ratio lager dan 4 procent), rood bij 50 of meer gevallen per 100.000 inwoners en minstens 4 procent positieve tests (of bij meer dan 150 positieve gevallen op 100.000, onafhankelijk van de positiviteitsratio).

De gemeenschappelijke Covid-kaart wordt wekelijks geüpdatet. Hierdoor kunnen lidstaten maatregelen opleggen aan wie uit een gekleurde zone komt. Zulke beslissingen blijven dus een nationale aangelegenheid, al spraken de lidstaten af dat er geen reisbeperkingen ingesteld zullen worden tegen wie uit een groene zone komt. Ook zou niemand de toegang tot een land mogen worden geweigerd, ook al komt hij uit een oranje, rode of grijze zone. De landen zullen ook rekening houden met de epidemiologische situatie op hun eigen grondgebied. 

Meest gelezen