Rivierpark Maasvallei

Natuur in Rivierpark Maasvallei leeft op: maken de otter en de visarend hun opwachting?

Het gaat de goede kant uit met Rivierpark Maasvallei, een natuurpark aan beide kanten van de Maas tussen Maastricht en Kinrooi. De plantensoorten zijn verdriedubbeld en ook met de diversiteit van dieren gaat het goed. Zo goed dat men zelfs hoopt op de komst van de otter en de visarend.

De nieuwe natuur in Rivierpark Maasvallei floreert. Dat is een natuurpark rond de Maas tussen Maastricht en Kinrooi,  aan beide kanten van de Maas. De plantensoorten zijn verdriedubbeld en er groeien meer mediterrane soorten door de klimaatverandering. Ook met de diversiteit van de dieren gaat het de goede kant op. "De variatie van de natuur wordt gesmaakt, en niet enkel door dieren en planten maar zeker ook door bezoekers", zegt Katrien Schaerlaekens van Rivierpark Maasvallei.

Sinds de overstromingen in de jaren 1990, is er het besef dat er terug ruimte moest komen voor de rivier

Katrien Schaerlaekens, RivierPark Maasvallei

Rivierpark Maasvallei is op weg een van de meest bijzondere natuurgebieden in Europa te worden. Bepaalde dieren zoals de aalscholver, de blauwe reiger, de das, het everzwijn, de rugstreeppad, de grauwe klauwier en de bever, hebben er zich definitief gevestigd en het aantal vlinders en libellen is verdubbeld. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen op hun beurt voor meer patronen en structuur in het landschap door hun begrazing. Ook met de waterplanten en vissen gaat het de goede kant uit. 

(lees verder onder de foto)

Rivierpark Maasvallei

Niet zonder problemen

De nieuwe natuur is een gevolg van het project Grensmaas dat loopt van  2007  tot 2027. "De rivier kon niet langer rechtdoor tussen hoge oevers stromen", vertelt Katrien Schaerlaekens. "Door de overstromingen in de jaren '90 is dat besef gekomen. Sindsdien is men eraan beginnen werken." Daardoor kwamen er rivierverruiming en lage natuurlijke oevers en de natuurlijke bedding van de Maas is met ruim vijftien kilometer uitgebreid. De onderzoekers hopen op een verdubbeling van het natuurgebied tot minstens 6000 ha.

Er zijn ook enkele knelpunten. De lange droogteperiodes zorgen voor laagwater en een minimale stroming in de Grensmaas, met verschillende gevolgen zoals bijvoorbeeld overmatige algengroei. De onderzoekers pleiten daarom voor een slim stuwbeheer. 

Radio 2

Meest gelezen