NICOLAS MAETERLINCK

Fons Verplaetse, ex-gouverneur Nationale Bank, overleden aan gevolgen van COVID-19

Fons Verplaetse, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, is overleden. Verplaetse stond eind vorige eeuw 10 jaar aan het hoofd van de Nationale Bank. Begin jaren 80 werkte hij ook mee de devaluatie van de Belgische frank uit. Wie Verplaetse zegt, zegt ook Poupehan, een dorpje in de Ardennen dat voor altijd symbool zal staan voor achterkamertjespolitiek. Verplaetse overleed na een korte ziekte en de gevolgen van COVID-19. Hij werd 90.

Verplaetse zal vooral bij de wat oudere bevolking in één adem genoemd worden met de Nationale Bank, de devaluatie van de Belgische frank en Poupehan, een dorpje in de Ardennen.

Devaluatie

Verplaetse begon al in 1953 voor de Nationale Bank te werken, bij de studiedienst. Begin jaren 80 haalde toenmalig premier Wilfried Martens hem binnen in zijn kabinet om mee het herstelbeleid van de regering uit te werken. De Belgische economie was toen volledig uitgeput geraakt, onder meer door de oliecrisis tijdens de jaren 70. Doordat de energieprijzen snel stegen, gingen ook de lonen hier (automatisch) snel de hoogte in. En dat fnuikte de concurrentiekracht van ons land. Een van de meest in het oog springende beslissingen in dat herstelbeleid was de devaluatie van de Belgische frank met 8,5 procent, in 1982.

In de jaren daarna werd dat herstelbeleid in kleine kring verder uitgewerkt, in het buitenverblijf van Verplaetse in Poupehan. Aanwezig: de premier, toenmalig ACV-vakbondsleider Jef Houthuys, de toenmalige voorzitter van de BAC-bank Hubert Detremmerie en Verplaetse zelf. Poupehan is sindsdien het symbool van achterkamertjespolitiek, waarbij politieke beslissingen in kleine kring worden genomen.

Van frank naar euro

In 1985 werd Verplaetse directeur bij de Nationale Bank. In '88 werd hij vicegouverneur en in '89 gouverneur. Hij bleef dat tot in 1999, toen hij opgevolgd werd door Guy Quaden. Nadien werd hij eregouverneur. Als gouverneur van de Nationale Bank werkte Verplaetse vooral samen met toenmalig CVP-premier Jean-Luc Dehaene. Samen werkten ze het Globaal Plan uit, een plan dat onder meer loonmatiging en sanering van de overheidsfinanciën inhield. Dat plan zorgde ervoor dat ons land mocht toetreden tot de eurozone.

"We zijn eregouverneur Fons Verplaetse dankbaar voor de belangrijke rol die hij speelde in onze instelling en in de economische/monetaire geschiedenis van ons land", reageert huidig gouverneur Pierre Wunsch. De gouverneur, het directiecomité en de personeelsleden van de Nationale Bank betuigen hun deelneming aan de familie van Fons Verplaetse.

Herbekijk ook de journaalreportage over het overlijden van Fons Verplaetse, en de commentaren van Michaël Vandroogenbroeck:

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen