UAntwerpen gaat bijna volledig online lesgeven, maar niet voor eerstejaars: "Zij zijn nu al de pineut"

De Universiteit Antwerpen wil ten laatste volgende week maandag verscherpte coronamaatregelen invoeren. Dat heeft rector Herman Van Goethem laten weten in een mail aan studenten en medewerkers. De UAntwerpen startte het academiejaar al in code oranje. "De dramatische evolutie van het virus noopt ons tot verdere bijsturingen, met name tot een aangescherpt oranje", aldus de rector. 

Voor de eerstejaarsstudenten verandert er niets, maar voor de studenten van de hogere jaren zullen er vanaf maandag geen hoorcolleges meer zijn in grote aula's of kleine lokalen. Die zullen allemaal online gebeuren, via afstandsonderwijs. Praktijklessen in kleine groepen kunnen wel nog plaatsvinden. "We hebben gemerkt dat studenten veel baat hebben bij fysieke lessen op de campus, waar heel wat interactie is", verduidelijkt rector Herman Van Goethem aan Radio 2 Antwerpen.

Voor eerstejaars is het al moeilijk om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. We willen het niet nog moeilijker maken voor hen.

Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen

Overschakelen naar code rood, zoals de UGent onlangs deed, wil de UAntwerpen voorlopig niet. In code rood vinden alle lessen plaats via de computer. "We komen eigenlijk wel in de buurt van code rood", zegt Van Goethem, "maar we bekijken de situatie meer genuanceerd. Onze eerstejaarsstudenten mogen wel nog naar de campus komen momenteel, in code oranje. Zij zijn al de pineut want voor hen is het al moeilijk om zich aan die nieuwe omgeving aan te passen en om nieuwe vrienden te maken. We willen het niet nog moeilijker maken voor hen, zolang het kan."

Op termijn code rood?

De verscherpte maatregelen gaan ten laatste in op maandag 26 oktober. Faculteiten kunnen beslissen om ze al vroeger toe te passen. Rector Van Goethem sluit niet uit dat de universiteit op termijn toch naar code rood zou gaan. "Het aantal besmettingen stijgt als een raket en er is geen sprake van een daling, dus we houden ons hart vast voor de toekomst. Ik sluit niet uit dat de universiteiten op termijn door de minister worden verplicht om naar code rood te gaan."

Meest gelezen