Fysieke beperking in tijden van corona: "Er is te weinig aandacht voor ons"

Voor student Bert Vanierschot is de coronacrisis een moeilijke periode. Door zuurstofgebrek bij zijn geboorte, heeft hij motorische problemen en is online les volgen een hele opdracht. Hij kan werken met een computer maar loopt snel achter. Bert wil meer aandacht voor kwetsbare groepen in tijden van corona. 

Bert Vanierschot had een zuurstofgebrek bij zijn geboorte, waardoor hij een motorische beperking heeft. “Ik ben een normale jongeman, geboren in een fout lichaam”, beschrijft Bert het zelf. Het is moeilijk voor hem om dingen met zijn handen te doen – zo kan hij niet schrijven – en hij spreekt wat trager. “Door de maatschappij word ik beschouwd als iemand met een handicap, maar voor de gehandicapte wereld ben ik dan weer te goed.”

Ik ben te goed voor de gehandicapte wereld en ik ben een gehandicapte voor de buitenwereld

Bert Vanierschot

Hij heeft tijdens de coronacrisis extra moeilijkheden ondervonden. “Mijn ouders hebben me zo normaal mogelijk opgevoed. Ik heb altijd regulier onderwijs gedaan en zit nu ook op de PXL”, zegt Bert. “Maar nu met die online lessen ervaar ik heel veel moeilijkheden.” In het middelbaar had Bert een vrijwilliger die hem hielp, maar met de wisselende lessenroosters in het hoger onderwijs was dat niet meer mogelijk. “Nu moet ik eigenlijk op mijn medestudenten rekenen dat zij mij notities doorsturen en oefeningen willen maken met mij. Want ik kan wel naar de les kijken op de computer, maar ik kan niets noteren.” 

Te weinig aandacht

Bert vindt dat er tijdens deze periode te weinig aandacht wordt besteed aan mensen met een motorische beperking. “Ze gooien alles toe. Dat is voor de volksgezondheid en ik snap dat. Maar de mentale gezondheid staat denk ik toch wel gelijk aan de fysieke gezondheid”, vertelt Bert. “De moeilijkheden die ik heb ondervonden met online les volgen, hebben ook een invloed gehad op mijn mentale gezondheid. En ik heb het gevoel dat de regering weinig rekening houdt met de ondersteuning voor mensen die in dezelfde situatie als mij zitten.”

Hogeschool PXL is nu ook overgeschakeld naar code oranje, maar Bert heeft de toestemming gekregen om altijd op school aanwezig te zijn indien hij voldoende afstand houdt in de lessen. “Dan kan ik ook de lectoren apart aanspreken, en dat helpt echt wel voor mij”, vertelt Bert. “Want ik kan wel met een computer werken, maar traag. Vooraleer ik een vraag had ingetypt, waren we vaak al vijf dia’s van de PowerPoint verder.”  

Meest gelezen