Limburgse studenten kunnen rekenen op financiële steun na problemen door corona

Door corona hebben studenten er al een vreemd jaar opzitten. En ook financieel loopt het soms moeilijk, omdat er bijvoorbeeld heel wat studentenjobs wegvielen of omdat er werkonzekerheid was in hun gezin. De Limburgse universiteit en hogescholen steunen hen.

Studenten die naar de Universiteit van Hasselt, de PXL of de UCLL gaan, kunnen rekenen op steun als ze het financieel moeilijk hebben door corona. Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld zo'n 80 aanvragen binnengekomen bij de provincie voor een renteloze studielening. Maar de studenten kunnen ook aankloppen voor hulp bij de sociale dienst van de universiteit of de hogeschool, om hun huur of hun boeken te betalen. 

Meer aanvragen door corona

Dit jaar zijn er meer aanvragen dan anders, want door corona vielen bijvoorbeeld heel wat studentenjobs weg of was er werkonzekerheid in het gezin van de student. Philip Swerts van de sociale dienst aan de UHasselt: “Afhankelijk van wat er de komende periode gaat gebeuren, verwachten we dat we opnieuw een aantal studenten zullen hebben die in moeilijkheden komen. We bekijken nog hoe we daarmee zullen omgaan.” Studenten die financiële problemen hebben, kunnen best contact opnemen met de sociale dienst. Op die manier zullen mogelijke geldproblemen hun studies niet in de weg staan.

Meest gelezen