AFP or licensors

Moeten veggieburgers en sojasteaks een andere naam krijgen? Fel debat in het Europees Parlement

Het Europees Parlement stemt deze week over een hervorming van het Europese landbouwbeleid. Eén klein onderdeel van die stemming springt in het oog: sommige parlementsleden willen dat alleen producten die echt vlees bevatten nog "burger", "steak" of "hamburger" genoemd mogen worden.  Het is lang niet zeker dat het ooit tot zo'n Europees verbod komt. 

Europese landbouworganisaties en de vleesindustrie voeren al een tijdje campagne tegen veggieburgers en dergelijke. Ze vinden dat consumenten in verwarring worden gebracht door deze benamingen. Een voorstel om deze benamingen alleen toe te laten voor echte vleesproducten werd in 2019 al goedgekeurd door de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Nu moet het voltallige parlement erover stemmen. Onder meer het Italiaanse europarlementslid Mara Bizzotto (Lega Nord, fractie Identiteit en Democratie) sprak haar steun uit in het debat dat vandaag plaatsvond. 

Videospeler inladen...

De Europese consumentenorganisatie BEUC deed een onderzoek bij consumenten. Daaruit zou blijken dat 80 procent van hen er geen probleem mee heeft dat termen als steak of burger gebruikt worden door vleesvervangende producten. "Vleesindustrie, bemoei je met je eigen worst", concludeerde het Nederlandse europarlementslid Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren, fractie van Europees Verenigd Links) tijdens het debat. 

Videospeler inladen...

Ook Guy Verhofstadt (Open VLD) mengde zich op Twitter in het debat. Een overheid die veggieburgers verbiedt is volgens hem "neerbuigend" tegenover burgers. "Omdat ik daar niet van hou, heb ik destijds de VLD -Partij van de Burger opgericht", tweette Verhofstadt. 

Megastemming over 1.900 amendementen

De parlementsleden moeten stemmen over drie wetteksten. Er zijn 1.900 voorstellen met tekstaanpassingen of "amendementen" ingediend. Door corona verloopt de stemming van op afstand, en dat neemt meer tijd in beslag om de resultaten te verwerken. Het finale resultaat zal pas vrijdagavond laat bekend zijn.  Europese landbouwers ontvangen het komende jaar 350 miljard euro landbouwsubsidies, en moeten zich in ruil aan allerlei voorwaarden houden. De wetteksten gaan onder meer over die voorwaarden: welke klimaatdoelstellingen moeten er bereikt worden, hoeveel pesticiden mogen er nog gebruikt worden, wat moeten landbouwers doen om de biodiversiteit te handhaven.

Milieuorganisaties zijn bang dat de compromissen die door de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen zijn uitgewerkt helemaal niet beantwoorden aan de doelstellingen van de Europese "Green Deal". Ook de Europese commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski heeft bedenkingen bij sommige aanpassingen. Het landbouwpakket ligt deze week ook op tafel bij de Europese ministers van Landbouw in Luxemburg.  Ook zij proberen een compromis te bereiken. De komende weken en maanden zullen onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten dan proberen om een finaal compromis te bereiken. 

Meest gelezen