Pixabay

Kinderen Wetterse wijk spelen binnenkort op laag schelpen: "Dit om regenwater te zuiveren"

In Wetteren wordt een laag met schelpen onder een speelplein gelegd. Het gaat om een proefproject van waterzuiveringsbedrijf Aquafin. Het speelplein loopt regelmatig onder water dat van het omliggende winkelgebied komt. Het gaat om erg vuil regenwater en de schelpen zouden ideaal zijn om het water te zuiveren en te hergebruiken.

"Schelpen zijn ideaal", zegt Birgit De Bock van Aquafin. "Die kunnen alle water dat van een grote kmo-zone achter het speelpleintje komt opvangen. Er loopt regelmatig water over het speelplein dat van daar komt. Dat water blijft vaak staan omdat het geen tijd krijgt om in de grond te dringen. We gaan het water opvangen met een schelpenbuffer", legt De Bock uit. "Al het water dat bijvoorbeeld afstroomt van banden van wagens, dat vol stof en olie zit en dus heel erg vervuild is zal daardoor gezuiverd worden."

De schelpen kunnen alle water opvangen en zuiveren
Birgit De Bock van Aquafin

Hergebruik regenwater en een droger speelplein

Het regenwater zal opnieuw gebruikt kunnen worden: "Dat water kan gerecupereerd worden voor de volkstuintjes daar, maar ook als speelwater voor de kinderen die er komen spelen." En regenwater hergebruiken is altijd handig, weet De Bock: "Dat hebben we gezien de afgelopen zomer met de droogte. Hoe meer water je kan hergebruiken, hoe beter."

Het speelplein zal door de schelpenbuffer ook minder snel onder water komen te staan. "Op dit moment krijgt het water niet genoeg de tijd om in de bodem te dringen. Door onze graafwerken zal er meer ruimte vrijkomen voor het water. Er wordt ondermeer een soort grachtje uitgegraven dat het water meer tijd zal geven om in de grond te sijpelen. Op die manier houden we het speelplein droger zonder dat we meer water naar de rioleringen laten afvloeien."

Schelpen zijn erg poriënrijk en kunnen een groot volume aan water vasthouden
Birgit De Bock van Aquafin

Proefproject

Aquafin werkt naast de schelpen ook met grind -en zandkoffers om regenwater te zuiveren. Maar het waterzuiveringsbedrijf zoekt altijd nieuwe manieren om waterlopen proper te maken. "Het is een proefproject, we willen uittesten of het lukt met schelpen ook." Het bedrijf werkt samen met Nederlandse partners die al een tijd lang experimenteren met schelpen. "Schelpen zijn erg poriënrijk, er zit veel ruimte tussen de schelpen wat ervoor zorgt dat er een groot volume aan water in zo'n schelpenbuffer kan blijven zitten."

Er worden schelpen gebruikt omdat dat een duurzaam alternatief is."Grind en zand groeien niet terug aan. Maar schelpen wel. Je hebt een constante aanvoer van dat materiaal in zee." Aquafin benadrukt dat de aanvoer vanuit zee goed wordt gecontroleerd. Het bedrijf zorgt ervoor dat er niet ineens te veel schelpen uit zee worden gehaald.

Schelpen, zand en gras

Maar hoe moeten we ons dat dan voorstellen? "De schelpen liggen niet op het speelplein, ze liggen onder de grond. Die worden ingepakt in folie, daarboven komt een laag zand te liggen. Over het zand kan gras groeien, of zelfs kleine struiken. Bomen zullen niet lukken want die hebben grote wortels die erdoor zouden groeien. De schelpen kunnen dus volledig onder de grond gestopt worden zodat je er niks van ziet." Maar in Wetteren plant Aquafin om een deel van de schelpjes toch zichtbaar te houden: "Dat is gewoon een leuk effect en kan ook leuk zijn voor de kinderen om mee te spelen."

Voorlopig is het speelplein in de Olmenlaan in Wetteren het eerste en enige project in Vlaanderen. Wat het resultaat wordt valt nog af te wachten. "Maar als dit goeie resultaten heeft, dan zou dit in meerdere gemeenten en steden kunnen toegepast worden." De werken zijn gepland om te starten begin november en zouden na ongeveer twee weken moeten afgerond zijn. 

kasto80

Meest gelezen