EU-landbouwministers willen deel landbouwsubsidies koppelen aan vergroening

Na twee dagen intensief onderhandelen hebben de 27 Europese ministers van Landbouw afgelopen nacht een akkoord bereikt over de hervorming van het landbouwbeleid. Daarbij is het de bedoeling om 20 procent van de landbouwsubsidies die boeren krijgen aan milieu- en klimaatdoelstellingen te koppelen. Nu moeten de lidstaten nog een akkoord met het Europees Parlement zien te vinden, waar gisteren een amendement is goedgekeurd om 30 procent van de landbouwsubsidies aan groene doelstellingen te koppelen.

Het gaat om een belangrijke kwestie, goed voor honderden miljarden euro's. Landbouw staat voor 30 procent van de Europese begroting. Veel landbouwers zijn afhankelijk van Europese steun, maar de sector loopt niet bepaald warm voor strengere milieuregels. 

De komende weken en maanden zullen de onderhandelaars van de Europese lidstaten en van het Europees Parlement proberen om een finaal compromis te bereiken. In dat Europees Parlement wordt nog druk gedebatteerd over een eigen voorstel, maar daar is men er nog lang niet uit. Gisteren is er wel een amendement goedgekeurd dat voorstelt om 30 procent van de betalingen aan groene doelstellingen te koppelen.

In 2018 al had de Europese Commissie een grote hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de jaren 2021-2027 aangekondigd. De Commissie wil meer vrijheid voor de lidstaten als die doelstellingen rond milieu, klimaat en bevoorradingszekerheid behalen. Daarvoor zijn nationale plannen nodig die het fiat van de Commissie moeten krijgen. Daarbij is het de bedoeling dat boeren die het goed doen op ecologisch vlak extra geld zouden ontvangen.

Tegen 1 januari zou er een definitief akkoord moeten zijn. De nieuwe regels zouden dan in 2023 in werking treden.

Meest gelezen