Geen milieuvergunning voor uitbreiding Remostort in Houthalen-Helchteren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft beslist om geen milieuvergunning toe te kennen aan de NV REMO Milieubeheer voor de uitbreiding van de stortplaats in Houthalen-Helchteren. Daar werd jaarlijks ongeveer 300.000 ton afval gestort dat niet verwerkt kan worden door recyclage of verbranding. 

Dit dossier loopt al enkele jaren. Met het Closing The Circle-project probeerde de groep Machiels om het afval terug op te graven en er maximaal waarde uit te halen. Maar dat plan werd in 2018 door de Raad van State vernietigd. En daardoor vervielen ook enkele vergunningen. 

De provincie moest daarop een nieuwe beslissing nemen over de bouwvergunning, en minister Demir over de milieuvergunning.  De provincie kende begin dit jaar een nieuwe bouwvergunning toe, maar die werd geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.    

En minister van Omgeving Zuhal Demir heeft nu dus beslist om geen milieuvergunning af te leveren voor de uitbreiding van het stort. Dat komt ondermeer doordat het milieueffectenrapport gebaseerd is op het totaalproject Closing the Circle, dat intussen helemaal van de baan is. Bovendien ligt de uitbreiding in habitat-en vogelrichtlijngebied. En het blijft onduidelijk of er genoeg maatregelen voorzien zijn om geurhinder tegen te gaan. 

Remostort al sinds juni dicht

Er wordt sinds half juni al geen afval meer afgeleverd bij het Remostort. Het stort zit vol, meldde uitbater Groep Machiels in juni.  De bedrijven die bij Remo afval gingen storten, moesten daardoor toen al op zoek naar een andere plek voor hun afval.  Net iets meer dan de helft van dat afval is trouwens afkomstig van buiten Limburg.  Volgens minister Demir is er in Vlaanderen voldoende stortcapaciteit om de sluiting van het Remostort op te vangen. 

Als de groep Machiels een nieuwe aanvraag indient voor een uitbreiding, dan komt die terecht bij de provincie Limburg. 

Meest gelezen