Gouverneur Nationale Bank: "We gaan een minder zware maar langere crisisperiode tegemoet"

Door de tweede golf van coronabesmettingen verloopt het herstel van de economie vrij traag. Volgens Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, gaan we naar een minder zware maar langere crisisperiode dan tijdens de eerste golf van de coronacrisis. "Zolang het virus niet onder controle is, moeten we de economie dan ook blijven ondersteunen." 

"Het goede nieuws is dat de impact van de coronacrisis op de economie in het tweede kwartaal minder groot was dan verwacht. In mei en juni was de herstelcapaciteit van de economie ook redelijk goed", zegt Wunsch.

Maar tijdens de huidige tweede golf van de coronacrisis zien we weer een stopzetting van het herstel, klinkt het. "Met de nieuwe lockdownmaatregelen, die beperkter zijn dan in maart, gaan we dan ook naar een minder zware maar langere crisisperiode." 

Gerichte en tijdelijke steunmaatregelen

In het kader van de nieuwe maatregelen heeft de overheid opnieuw een pakket aan steunmaatregelen vrijgemaakt, een half miljard euro. Maar veel mensen vragen zich af hoe lang de overheid nog geld kan blijven uitgeven.

Met die steunmaatregelen wordt geïnvesteerd in vier maatregelen:

  • De vergoeding voor het crisis-overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun zaak moeten sluiten. 
  • Voor zelfstandigen die hun zaak niet moeten sluiten, maar wel zwaar worden getroffen, wordt het overbruggingsrecht verlengd. 
  • De sociale bijdragen (RSZ) worden tijdelijk kwijtgescholden
  •  voor het personeel gaat de overheid voor zorgen dat de eindejaarspremie kan worden uitbetaald. 

Wunsch benadrukt dat we het saneringsbeleid even moeten vergeten. "We moeten onze economie nu ondersteunen, juist om een instorting te voorkomen. De rente staat zeer laag dus het is nu het moment om een soort van overbrugging mogelijk te maken tot we het virus onder controle krijgen." 

"We moeten flexibel zijn en kijken hoe de situatie evolueert. Zolang de sanitaire toestand niet onder controle is, moeten we de economie blijven ondersteunen. We mogen niet te snel of te traag saneren." 

De maatregelen moeten wel zoveel mogelijk gericht en tijdelijk blijven om op middellange termijn terug te gaan naar een begroting onder controle, klinkt het. Dat wil zeggen: niet te veel structurele maatregelen die zullen wegen op het begrotingstekort op lange termijn. 

"Een stijging van de schuld kan voor een aantal jaar", zegt Wunsch, maar binnen een bepaald termijn - tegen het einde van deze legislatuur, stelt hij voor - moet er een inspanning gebeuren om de begroting onder controle te krijgen. 

Zolang de crisis niet onder controle is heeft een relancebeleid weinig nut

Pierre Wunsch, gouverneur nationale bank

Quid relance?

"Zolang de crisis niet onder controle is heeft een relancebeleid weinig nut", klinkt het bij Wunsch. Maar een deel van het antwoord is volgens hem wel een versnelling van de openbare investeringen van de overheid. "Het gaat nu goed met de bouwsector, maar in 2021 misschien niet meer."

"Daarnaast hebben mensen bijna verplicht moeten sparen tijdens de lockdown. Daardoor is de consumptie van huishoudens relatief snel weer op gang gekomen, dat hebben we gezien in mei en juni. Een algemene inkomensondersteuning heeft dus weinig zin. Dat moet gefocust worden op mensen die het sociaal-economisch sowieso al moeilijk hadden."

Of Wunsch een voorspelling over de economie na de tweede golf kan doen, weet hij niet. "Als de maatregelen beperkt blijven tot een maand zou de impact relatief beperkt kunnen blijven. Maar als het langer duurt, komt er zeker een neveneffect op andere sectoren en begint het zwaarder te wegen op de groei van onze economie." 

Meest gelezen