VIVES

Hogescholen trekken aan alarmbel: "Laat onderwijsstages doorgaan"

De hogescholen in ons land trekken aan de alarmbel in verband met de stages voor hun studenten lerarenopleiding. Sommige van die studenten kregen gisteren het bericht dat hun voorziene stage misschien niet kan doorgaan, omdat ze in code oranje niet welkom zijn op school. Andere studenten vinden dan weer moeilijk een stageplek. Enkele scholen hebben de stages zelfs al geannuleerd.

Op de site van Onderwijs Vlaanderen staat dat door de overschakeling naar code oranje in het onderwijs, scholen zelf kunnen belissen wie essentieel personeel is en wie niet. Daardoor worden studenten soms gezien als "niet-essentiële derden". 

Noël Celis, directeur van de lerarenopleiding van VIVES, benadrukt dat het belangrijk is dat die stages toch kunnen doorgaan. "En daar zijn 2 goede redenen voor", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. Ten eerste moet de kwaliteit van ons onderwijs gegarandeerd blijven. Vorig schooljaar hebben onze studenten ook al minder kans gehad om een stage te doen. Daarom is het van groot belang dat de stages dit schooljaar gewoon kunnen blijven lopen. Het is belangrijk dat onze studenten kunnen kennismaken met de werkvloer zoals die nu is. Ten tweede zijn onze studenten een meerwaarde voor de scholen, ook al is het moeilijk om alles georganiseerd te krijgen."

Begrip voor de situatie

"Wij hebben alle begrip voor de beslissing van de scholen", zegt Celis. "Het gaat tenslotte om de veiligheid van leerkrachten en leerlingen. Het is normaal dat ze goed nadenken over hoe ze stages al dan niet kunnen organiseren. Maar ik heb wel de bevestiging gehad van het kabinet van de minister van Onderwijs dat leraren in opleiding weldegelijk "essentiële derden" zijn. En dat ze in code oranje in principe welkom blijven om stage te komen lopen."

"Los daarvan nemen wij, als hogeschool, ook verstrengde maatregelen tijdens code oranje. Wij laten studenten bijvoorbeeld niet meer thuis bij de mensen huiswerkbegeleiding doen. Die studenten voorzien nu een online-aanbod", besluit de directeur van de lerarenopleiding van VIVES.

Noodplanning klaar

De VIVES-Hogeschool in West-Vlaanderen merkt dat studenten van hun lerarenopleiding moeilijker aan een stageplek geraken, maar in Oost-Vlaanderen is dat niet het geval. Daar kunnen zowat alle stages blijven doorgaan. “Op dit moment zijn er geen scholen die ons gecontacteerd hebben om te zeggen dat stages niet kunnen doorgaan”, zegt Stijn Buysschaert, opleidingshoofd van de lerarenopleiding van de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas. 

We willen liefst dat onze studenten fysieke lessen geven in een échte klas met échte leerlingen

Stijn Buysschaert, opleidingshoofd lerarenopleiding Odisee Hogeschool

“We zijn heel blij dat er geen stages afgelast zijn, maar we merken wel dat de spanning toeneemt”, gaat Buysschaert verder. “Onze studenten maken zich zorgen, maar we kunnen hen geruststellen want er ligt een plan klaar. Als de stages niet kunnen doorgaan, dan zullen we bekijken of onze studenten kunnen participeren in het digitale afstandsonderwijs. Onze voorkeur gaat niet uit naar een digitale stage. We willen liefst dat onze studenten fysieke lessen geven in een echte klas met echte leerlingen waar ze ook leren hoe ze een klas onder controle moeten houden. We zijn dan ook blij dat scholen op dit moment nog niet afhaken.” Odisee Hogeschool bekijkt ook of ze in het ergste geval stages kunnen verzetten of verlengen. 

Digitale lessen

Als het ooit zover komt dat de studenten van de lerarenopleiding noodgedwongen via digitale kanalen les moeten geven, dan zijn de studenten van de Odisee Hogeschool daar in ieder geval al op voorbereid: “Op dit moment geven we in onze opleiding ook aandacht aan digitaal onderwijs en digitale didactiek”, zegt Buysschaert nog. “In de toekomst zullen we daar misschien nog meer op moeten inzetten.”

Geleerd uit lockdown

Ook de stages die verzorgd worden door de HoGent kunnen voorlopig doorgaan. “Wij hebben een heel goede samenwerking met ons netwerk”, zegt Katrien De Maegd, opleidingsvoorzitter van de HoGent. “Iedereen houdt zich heel strak aan de richtlijnen en we zijn de scholen dan ook heel dankbaar dat onze studenten als essentiële derdes toch welkom zijn op de school.”

We merken dat de kleuterscholen iets waakzamer zijn, maar op dit moment zijn al onze studenten nog welkom

Katrien De Maegd, opleidingsvoorzitter HoGent

“Als er uiteindelijk toch stages afgezegd worden, zullen wij de ervaring die we hebben opgedaan tijdens de lockdown van vorig schooljaar gebruiken. We hebben onze studenten toen online pakketten laten maken en hen laten lesgeven in klasbubbels. Maar we gaan ervanuit dat de lagere- en kleuterscholen prioritair open kunnen blijven en dat onze studenten welkom zijn.”

Afstand met kleuters

De secundaire- en lagere scholen doen over het algemeen niet moeilijk over stagestudenten. In het kleuteronderwijs is dat anders. “We merken dat de kleuterscholen iets waakzamer zijn”, zegt De Maegd nog. “Afstand houden met kleuters is niet evident. De kleuterscholen hebben schrik voor besmettingen, maar op dit moment zijn onze studenten nog steeds welkom. Als ze op een moment toch niet meer welkom zouden zijn, dan kunnen die studenten ingeschakeld worden in de noodopvang.”

Lichamelijke opvoeding

Los van de kleuterscholen, zorgen ook de lessen lichamelijke opvoeding in het secundair – en lager onderwijs voor vraagtekens. “We maken ons wel zorgen over de studenten lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie”, zegt Buysschaert van de Odisee Hogeschool nog. “Die lessen moeten zich houden aan het protocol van de sportsector, en daar gelden nog strengere regels. We denken dat de meeste secundaire scholen zullen vragen om de lessen buiten te gaan geven, wat ons heel wat beperkingen oplegt. Niet alle sporten kunnen dan uitgeoefend worden. We moeten goed nadenken hoe tijdens zo’n stage toch alle doelstellingen kunnen behalen.”

Meest gelezen