Limburgse boeren verleiden insecten met 190 hectare extra bloemenstroken

Limburgse boeren hebben dit jaar 190 hectare bloemen gezaaid. Dat is het meeste van heel Vlaanderen. Ze sloten daarvoor een beheersovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij.

Landbouwers kunnen beheersovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Ze krijgen een vergoeding als ze in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aanleggen. Daardoor krijgen hommels, bijen en vlinders meer voedsel en stijgen hun overlevingskansen.  De landbouwers op hun beurt hebben die insecten nodig voor de bestuiving van de landbouwgewassen.

Kleurrijk landschap

 Volgens Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD) die de cijfers opvroeg bij minister van Natuur en Leefmilieu Demir (N-VA) geven de bloemstroken ook het landschap een ander en kleurrijker beeld. “Een groot deel van ons toeristisch fietsroutenetwerk loopt langs en door onze landbouwstreken. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken."

 In Vlaanderen zijn daarvoor dit jaar meer dan 1600 beheersovereenkomsten gesloten. Goed voor bijna 500 hectare bloemenstroken, 190 hectare daarvan ligt in Limburg.

Meest gelezen