De Indiase stad New Delhi, gehuld in een smogtapijt. India is een land waar veel mensen sterven door luchtvervuiling.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Luchtvervuiling doodt wereldwijd 6,7 miljoen mensen, onder wie een half miljoen pasgeborenen

Vorig jaar zijn wereldwijd bijna 6,7 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Health Effects Institute. De slachtoffers zijn vooral ouderen (60-plussers), maar ook pasgeborenen. Die blijken vooral het slachtoffer te zijn van luchtvervuiling in huis.  Een probleem dat zich voornamelijk voordoet in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, waar er nog vaak gekookt wordt op open vuren.

In de studie - "The State of Global Air" - die elk jaar herhaald wordt, analyseren de onderzoekers gegevens over luchtkwaliteit en gezondheid, inclusief sterftecijfers. Uit de jongste studie blijkt dat er vorig jaar wereldwijd 6,67 miljoen mensen stierven aan de gevolgen van luchtvervuiling.  

Fijnstof en luchtvervuiling in huis

De meesten onder hen (4,1 miljoen) stierven aan de gevolgen van blootstelling aan fijnstof, dat vooral afkomstig is van verkeer, energiecentrales en industrie. Ruim een derde (2,3 miljoen) stierf aan de gevolgen van luchtvervuiling in huis.  

2,3 miljoen mensen sterven wereldwijd aan de gevolgen van luchtvervuiling in huis.

De grote meerderheid was ouder dan 60 jaar. Oudere mensen hebben vaker gezondheidsproblemen, wat hen gevoeliger maakt voor luchtverontreiniging. Maar een half miljoen slachtoffers was nog maar net geboren of jonger dan 1 maand.  

Pasgeborenen

De pasgeborenen krijgen in de studie extra aandacht. De meesten onder hen (driekwart) stierven aan de gevolgen van luchtvervuiling in huis. Dat probleem is het grootst in Afrika ten zuiden van de Sahel, het MIdden-oosten en Azië (India). In al die landen wordt er nog veel gekookt op open vuren, gestookt met hout, houtskool of mest. Bij het verbranden van dat materiaal komen veel schadelijke stoffen vrij. 

Tekst gaat voort onder grafiek.

Die stoffen kunnen volgens wetenschappers een negatieve invloed uitoefenen op de zwangerschap. Ze kunnen leiden tot vroege geboortes of baby's met ondergewicht. Baby's die te vroeg geboren worden of te weinig wegen, zijn extra kwetsbaar.  De onderzoekers geloven dat dit principe mee het hoge aantal sterfgevallen onder pasgeborenen verklaart.    

Hoewel uit de studie blijkt dat de luchtkwaliteit in woningen over het algemeen verbetert en er minder mensen sterven door slechte lucht in huis, vragen de auteurs de kwetsbaarheid van pasgeborenen niet te vergeten.  

Meest gelezen