Ouders voor Jongeren smeken: laat jongeren tijdens de winter buiten samen komen

Het sociaal leven van jongeren is te belangrijk om het een winter lang te begraven. Ouders voor Jongeren roept op tot creativiteit om dat sociaal leven in de frisse buitenlucht te organiseren.

Geachte rector van de universiteit, directeur van de hogeschool, geachte burgemeester en schepenen, geachte beleidsmakers, geachte Kinderrechtencommissaris en Vlaamse Jeugdraad,

Onderwijsinstellingen doen grote inspanningen om het onderwijs voor onze jongeren te laten doorgaan. Jongeren van hun kant doen enorm hun best om de virtuele lessen te bolwerken. Maar nu strengere maatregelen zich weer opdringen, maken wij ons grote zorgen over het gebrek aan sociaal contact met leeftijdsgenoten en de impact ervan op de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Ook dat verdient jullie volle aandacht en wij willen graag meedenken over creatieve oplossingen.

Student-zijn is meer dan kennis opdoen en een diploma halen. Jong zijn betekent af en toe uitgaan, maar vooral ook contacten leggen, nieuwe vrienden maken, onverwachte ontmoetingen hebben, samen naar de les wandelen, iets ondernemen ... . De deuren van de wereld en het leven voelen opengaan, kortom.

Al maanden zien we hoe onze jongeren plannen maken, annuleren en enthousiast weer nieuwe maken. We zien hoe moeilijk het is te ‘kiezen tussen vrienden’. Jongeren mijden contact met grootouders, annuleren uitwisselingsprogramma's, verliezen studentenjobs, missen informele contacten met medestudenten. Kortom, we zien hun wereld krimpen in plaats van groeien. 

We willen niet dat studenten in het geniep verzamelen op kot, of wegkwijnen op hun kamer.

De nieuwe realiteit is lastig, en soms gaat het mis, maar de meesten gaan door, vol goede moed, verantwoordelijk en met de glimlach, want ‘er zijn ergere dingen.’ Als ouders kijken we naar hen en bewonderen hen. Ze doen dingen waar veel volwassenen het een stuk lastiger mee hebben. Ten koste van zichzelf, vaak. Van hun emotioneel welbevinden, van hun mentale gezondheid. 

Maar we zitten op een hellend vlak. Depressieve gevoelens, gevoelens van eenzaamheid en zelfmoordgedrag steken de kop op. Nu ook de informele contacten voor, tijdens en na de lessen weer wegvallen, worden veel jongeren nog eenzamer, we horen het steeds vaker. De impact van een aantal weken of maanden, isolement is voor jongeren extra groot. Elkaar in levenden lijve treffen, waarbij alle zintuigen meespelen om je op af te stemmen, is broodnodig. 

We willen niet dat studenten in het geniep verzamelen op kot, of wegkwijnen op hun kamer! 

Beste beleidsmakers: is het niet hoog tijd voor een groot plan "Winter in openlucht"?

Beste beleidsmakers: is het niet hoog tijd voor een groot plan "Winter in openlucht"?

Is België niet het land met een sterke evenementensector? Liggen die tenten, vloeren, tafeltjes … op dit moment niet werkloos opgeslagen? Kunnen we niet samenwerken en dit op een creatieve manier aanpakken? We denken spontaan aan de mooie initiatieven van Natuur en Bos of Stad Leuven, zoals de kampeerplekken en openluchtbars op stukjes natuur in en nabij de stad. 

Waarom zouden we niet massaal kleine winterbars bouwen? Open terrassen? Vrije podia met bubbelzitplaatsen? Plekken waar gesport kan worden, waar ontmoetingen veilig kunnen plaatsvinden? Op pleinen en in parken, zelfs op straat, waar de risico’s op besmetting zoveel kleiner zijn maar waar jongeren intussen wel de broodnodige sociale vitamines kunnen opdoen om op de been te blijven? Misschien is dit zelfs een mooie gelegenheid om ook deze winter samen te werken met de al zo getroffen horecasector.

Deze oproep zou beter van de jongeren zelf komen, maar wij hebben ook ogen en oren. En de tijd dringt. 

We zien bij de jongeren de wil om beleidsmakers en de verantwoordelijken van hun onderwijsinstellingen te vertrouwen, jullie dus. Laat hen alsjeblieft zien dat jullie dat vertrouwen waard zijn en werk samen aan een Corona-veilig sociaal leven voor de vele duizenden jonge mensen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen