Oudsbergen steunt niet langer plannen van zandontginning

Het gemeentebestuur van Oudsbergen steunt niet langer de plannen voor zandontginning. Eén van de potentiële ontginners ging in beroep tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Dat plan moet de uitbreiding van het bedrijf Scania mogelijk maken. Het is  één van de vier voorwaarden die de gemeente had vooropgesteld om de zandontginning te ondersteunen. 

De gemeente Oudsbergen staat niet langer achter de  plannen voor zandontginning. De besllssing komt er omdat een mogelijke ontginner in beroep ging bij de Raad van State tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), dat voor de uitbreiding van het bedrijf Scania moest zorgen.  

4 voorwaarden

Het dossier gaat al 15 jaar mee. In 2014 is het plan concreet geworden en er is toen veel overleg geweest met onder meer landbouwers en natuurverenigingen. “We hebben toen vier randvoorwaarden op tafel gelegd”, vertelt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). “De rechtszekerheid van landbouwers in dat gebied moet gegarandeerd zijn, het project moet een meerwaarde voor de natuur en  de Oudsbergenaren betekenen én Scania moet kunnen uitbreiden.” 

Scania zorgt voor veel werkgelegenheid in Oudsbergen

Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen

Scania is met 1000 werknemers de grootste werkgever van de gemeente Oudsbergen. “Scania is belangrijk voor Oudsbergen. We hebben dan ook onmiddellijk onze steun opgezegd voor dit project”, zegt burgemeester Ceyssens. Het gemeentebestuur is niet van plan om het gesprek te hervatten, ook niet als de potentiële ontginner het beroep intrekt. “Die stelt zich al vanaf het begin op als een onbetrouwbare partner”, aldus burgemeester Ceyssens. De gemeente Oudsbergen zal de plannen voor zandontginning daarom een negatief advies geven, maar de uiteindelijke beslissing of de zandwinning er komt, ligt bij de Vlaamse regering. 

Meest gelezen