Waar is ventilatie in de strijd tegen coronavirus? Vakbonden en werkgevers vragen actie

Handen wassen, afstand houden, mondmaskers: het zijn maatregelen die keer op keer herhaald worden om het aantal coronabesmettingen te beperken. Ventilatie hoort ook thuis in dat rijtje en moet meer aandacht krijgen, vindt de sociaal-economische raad van Vlaanderen (SERV). Nu de temperaturen dalen en ramen gesloten worden, daalt op vele plekken de kwaliteit van de binnenlucht. Als er dan ook nog eens veel mensen samenzitten, wordt de kans op besmetting groter. De SERV roept op om nu actie te ondernemen.

Dalende temperaturen, gure wind, een fikse regenbui, redenen genoeg om de ramen dicht te houden nu de herfst en straks de winter er zijn. Het gevolg is wel dat de kwaliteit van de binnenlucht daalt als er geen ventilatiesysteem is. "We vinden dat er een grootschalige meetcampagne moet komen in ruimtes waar veel mensen samenkomen", zegt Annemie Bollen die op de studiedienst van de SERV werkt. 

Ze verwijzen dan vooral naar scholen, woonzorgcentra en sportclubs. Uit eerdere studies blijkt namelijk dat de binnenlucht in bijvoorbeeld klaslokalen vaak niet goed is.  Dat kan tot gevolg hebben dat de concentratie vermindert. "Maar ook het besmettingsgevaar stijgt aanzienlijk. In goed geventileerde ruimtes ligt het risico op een coronabesmetting tot tien keer lager", aldus de SERV.

Te weinig aandacht voor ventilatie

Het is voor iedereen belangrijk om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. "De ziekenhuiskosten voor een COVID-patiënt liggen hoog, 100.000 euro of meer", zegt Annemie Bollen "Bovendien zien we dat de gezondheidsklachten ook bij wie niet in het ziekenhuis terechtkomt soms lang kunnen aanhouden. De sociaal-economische gevolgen zijn dus groot. Het is belangrijk dat scholen open kunnen blijven en dat leerkrachten en personeel in de zorgsector gezond blijft, zodat ze aan de slag kunnen blijven. Ventileren is een preventieve maatregel die wellicht minder kost dan achteraf een curatief beleid te moeten voeren."

De SERV pleit er dus voor om in ruimtes waar veel mensen samenkomen te meten en aanbevelingen over binnenlucht op maat te geven. "En als de middelen er niet zijn om te investeren in ventilatie dan moet er nagedacht worden over het spreiden van de mensen over meer ruimtes of eventueel buiten lesgeven en werken. Ventilatie moet echt meer aandacht krijgen," besluit Bollen.

Meest gelezen