Margot Cloet (Zorgnet Icuro): "Het mag strenger in Vlaanderen, ik hoop dat we gaan durven ingrijpen voor het te laat is"

Moet Vlaanderen, net zoals Wallonië en Brussel deden, op dit moment niet overgaan naar (nog) strengere maatregelen om het coronavirus te kunnen stoppen? Margot Cloet van Zorgnet Icuro vindt alvast van wel, en ook vicepremier Petra De Sutter denkt dat het eraan komt. Eerder had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gezegd dat hij de huidige beperkingen voorlopig voldoende acht. 

De coronacijfers blijven de pan uit swingen, met gisteren 590 nieuwe ziekenhuisopnames op één dag, een getal dat in de buurt komt van de absolute piek die we in maart hadden. 

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro, een netwerk met verschillende ziekenhuizen en rusthuizen, is bezorgd en vindt dat het strenger mag in Vlaanderen, zo zei ze in "De zevende dag": "Ik heb het gevoel dat we, na wat er in de eerste golf is gebeurd, niet meer durven bepaalde maatregelen te nemen die op termijn winst gaan opleveren." Cloet verwijst naar scholen "die zichzelf nu in lockdown zetten omdat er leerkrachten bang zijn en uitvallen" en trekt de conclusie: "Laat ons met z"n allen beslissen om een beetje steviger te zijn nu en een rustpauze in te lassen in de maatschappij." 

Voor de rusthuizen vindt Cloet niet dat bezoek geschrapt zou moeten worden: "Dat is geen optie vandaag. Maar misschien gaan we moeten ingrijpen op onze vier contacten en één knuffelcontact. Alleen hoop ik dat we gaan durven ingrijpen voor het te laat is. Want dit virus kent geen gulden middenweg." Want anders gaat de zorgsector en onze ziekenhuizen overspoeld worden, en dat is nefast voor de hele maatschappij.

Bekijk de video met de visie van Margot Cloet en lees door onder het videofragment: 

Videospeler inladen...

Laten we misschien een rustpauze inlassen in de maatschappij. Dit virus kent ook geen gulden middenweg

Moet Vlaanderen ingrijpen in Brusselse Rand?

Federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) verkiest die gulden middenweg en is niet voor een nationale lockdown. "Ik kan niet garanderen dat dat niet meer gebeurt, maar het is in elk geval niet de bedoeling." Ze denkt dat het erop komt gedifferentieerde keuzes te maken, voor elke regio iets op maat dus, omdat dat iets is wat we van de eerste golf hebben geleerd.

De deelstaten kunnen (en moeten) dus iets verder gaan dan de federale overheid indien nodig, zegt De Sutter. "Mensen denken soms dat wij boven deelstaatregeringen staan. Dat is niet zo. Of de deelstaten (in dit geval dus Vlaanderen, red.) strenger zouden moeten zijn? In de Vlaamse Rand rond Brussel gaat het nu ook heel hard. Ik denk dat Vlaanderen niet anders zal kunnen dan ook maatregelen te nemen, maar het is niet aan het federale niveau om dat op te leggen." Deelstaten kunnen dus zelf beslissingen nemen, en ook de provincies en de burgemeesters, onderstreept De Sutter. 

De burgemeesters van de Vlaamse Rand rond Brussel zitten morgen samen om de coronacijfers in hun gemeenten te bespreken. In sommige regio's zijn er op dit moment al evenveel positieve tests als in Brussel. 

Eerder had Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd dat er voorlopig geen strengere maatregelen moeten komen voor Vlaanderen: hij wil eerst het effect van de genomen maatregelen afwachten. 

Bekijk hier de uitleg van Petra De Sutter (tekst loopt voort onder de video):

Videospeler inladen...

Maar één knuffelcontact met Kerstmis?

Ook microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) vindt dat Vlaanderen op dit moment strenger zou kunnen ingrijpen, zoals Wallonië en Brussel dat doen, maar wil zich niet uitspreken over mogelijke maatregelen in dat kader, ook al omdat hij vindt dat er tijdens deze tweede golf te veel polarisatie is ontstaan in het maatschappelijk debat. 

Hij waarschuwt er wel voor dat de kans is groot dat we Kerstmis met maar één knuffelcontact zullen mogen vieren, zoals nu de regel is (buiten de familiale bubbel). Hij waarschuwt ervoor dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn, ook niet mocht in de volgende weken blijken dat de nieuwe, verstrengde aanpak werkt. We moeten ons dus voorbereiden of een langere periode van allerlei beperkingen.

Ik denk dat we in deze situatie zullen zitten tot aan de zomer

Of we tegen de kerstvakantie uit deze situatie zijn, en of er dan versoepeld kan worden, daarop zegt professor Goossens 'neen': "Ik denk dat we in deze situatie zullen zitten tot aan de zomer. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn: dit virus gaat nog maanden circuleren, en we hopen inderdaad dat we volgend jaar een vaccin zullen kunnen krijgen, maar dat zal nog af te wachten zijn. Vandaar dat ik zeg: er moet een nieuw, radicaal ander testbeleid gevoerd worden." 

Herman Goossens verdedigde de beslissingen van de regering in verband met de teststrategie, en wees er ook op dat er een heel goede beslissing is genomen door een federaal platform voor coronatests op te zetten. 

Bekijk hier wat Herman Goossens vertelde over de kerstperiode: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen