Pexels

Verlenging herfstvakantie: basisschool Munkzwalm voorziet opvang kinderen van ouders in zorgsector

Vrije Basisschool Munkzwalm biedt opvang aan tijdens de verlengingsdagen van de herfstvakantie aan ouders die in de zorgsector werken. De extra dagen vakantie zijn niet evident voor mensen die in die sector werken. Vaak kunnen ze niet zomaar verlof nemen. "We bieden dit enkel aan aan ouders die zorgverlener zijn."

De Vlaamse regering heeft samen met vertegenwoordigers van het onderwijswezen besloten om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november, Wapenstilstand. De bedoeling van deze maatregel is het virus zo veel als mogelijk in te perken door alles even stil te leggen. Maar wat met de kinderen? Extra dagen verlof nemen om op de kinderen te letten gaat niet voor iedereen. En niet iedereen kan thuiswerken. Vrije Basisschool Munkzwalm voelt mee met ouders die zorgverlener zijn en biedt kinderopvang aan tijdens de extra vakantiedagen.

Soms is alles zo onduidelijk en dan is het goed om alles even stil te leggen

Directeur Geert Wildemeersch

Maatregel voor zorgverleners

"Wij hebben heel veel begrip voor mensen die in de zorgsector werken en niet thuis kunnen blijven", zegt directeur van de school Geert Wildemeersch. Het is niét de bedoeling dat alle kinderen opgevangen worden op school tijdens die extra dagen herfstvakantie. De maatregel is er specifiek voor de kinderen wiens ouders in de zorgsector werken: "We kunnen niet te veel kinderen toestaan, anders is er weer extra besmettingsgevaar."

De directeur heeft begrip voor de beslissing van de regering om de herfstvakantie te verlengen. "Ik geloof graag dat dat een goeie zaak is. Als ik zie hoe onduidelijk alles is en hoe het verloop van de besmettingen gaat, dan is het goed om alles even stil te leggen. Ik ga ervan uit dat dát de bedoeling is van de virologen." 

School dicht

De basisschool zelf was al gesloten omdat een aantal leerkrachten en leerlingen positief hadden getest op het coronavirus. De directeur gaf samen met het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, daarop een drastische maar duidelijke oplossing om iedereen naar huis te sturen. Geen onbezonnen beslissing vindt de directeur: "Er zijn veel asymptomatische besmettingen bij: kinderen die niet ziek zijn, maar wel besmettelijk."

De noodopvang lukt voorlopig ondanks dat een aantal leerkrachten ziek is. De directeur hoopt met deze maatregel dat het virus een halt kan toegeroepen worden. "Ik hoop dat we snel na de herfstvakantie terug kunnen starten, met gezondheid voorop."

Meest gelezen