Groen eist ontslag van VRT-voorzitter Luc Van den Brande: "Hij heeft zaken verzwegen voor de raad van bestuur"

De Vlaamse oppositiepartij Groen vindt dat Luc Van den Brande niet langer kan aanblijven als voorzitter van de raad van bestuur van de openbare omroep. Dat schrijft De Standaard. Volgens parlementslid Elisabeth Meuleman heeft voorzitter Van den Brande zaken verzwegen voor de andere leden van de raad van bestuur, met name in het conflict aan de VRT-top eind vorig jaar rond de figuur van voormalig directeur Peter Claes. "Luc Van den Brande heeft de VRT enorme schade berokkend", stelt Meuleman. Ook SP.A en regeringspartij Open VLD reageren kritisch.

Wat voorafging

Eind vorig jaar vroeg de toenmalige CEO van de VRT, Paul Lembrechts, aan de raad van bestuur het ontslag van directeur productie en media Peter Claes. Lembrechts werd in die vraag gesteund door alle andere leden van de directie, die een correcte samenwerking met Claes niet meer mogelijk achtten.

Maar de raad van bestuur weigerde het ontslag, Claes werd wel op non-actief gezet. Het gevolg was een totale impasse binnen het directiecomité van de VRT. Uiteindelijk werd CEO Paul Lembrechts zelf ontslagen door de Vlaamse regering. Een maand later besloten de VRT en Peter Claes om alsnog de samenwerking stop te zetten.

Naar aanleiding van het conflict aan de VRT-top kwam er ook een onderzoek door Audit Vlaanderen. Het rapport zelf is niet openbaar gemaakt, maar het brengt in elk geval een opeenstapeling van misstappen. In het zeer kritische rapport zou ook de naam van Peter Claes verschillende keren genoemd worden.

Zwaarwichtig

Volgens Groen-parlementslid - en voorzitter van de commissie Media - Elisabeth Meuleman heeft de raad van bestuur van de VRT destijds niet op de juiste manier kunnen beslissen over de vraag voor het ontslag van Peter Claes. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar voorzitter Luc Van den Brande die volgens haar informatie heeft achtergehouden.

"Ik heb een bundel van 13 pagina's ontvangen. Die documenten staven een brief die door het directiecomité was bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. Maar die documenten zelf zijn nooit aan de raad van bestuur bezorgd", vertelt Meuleman in "De Ochtend" op Radio 1.

Volgens Meuleman kregen voorzitter Luc Van den Brande en het remuneratiecomité de bundel op 5 december vorig jaar. "Maar de voorzitter heeft toen onmiddellijk gezegd dat hij de documenten terug wou, hij heeft ze aan niemand gegeven."

Elisabeth Meuleman is ervan overtuigd: "Hadden de leden van de raad van bestuur deze documenten gehad, dan was de beslissing (over het ontslag van Peter Claes, red.) anders geweest. Wat daarin staat, is zo zwaarwichtig. Als je zulke zaken leest, dan kan het niet dat het ontslag van Peter Claes zou geweigerd zijn". 

"Luc Van den Brande heeft de VRT enorme schade berokkend"

De bundel documenten waarvan sprake omvat onder meer notities van de leden van de VRT-directie, waarin zij eind vorig jaar de attitude van hun collega-directeur Peter Claes vernietigend aanklaagden. Volgens de krant De Standaard komen veel elementen ook terug in het kritische rapport van Audit Vlaanderen.

"Ik ben er dus van overtuigd dat meneer Van den Brande op de hoogte was en zaken heeft verzwegen voor de raad van bestuur. Het zijn zaken die hij wist, hij is ook lid van het auditcomité van de VRT. Dit had vroeger moeten worden aangepakt, hij heeft dat niet gedaan", klaagt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman aan. "Feit is dat Luc Van den Brande de VRT enorme schade heeft berokkend. Had hij vroeger ingegrepen, dan was het conflict niet geëscaleerd."

Ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), partijgenoot van Luc Van den Brande, had vroeger moeten ingrijpen, stelt Meuleman. "Ik weet niet of hij in het bezit was van de documenten. Maar ofwel heeft de voorzitter van de raad van bestuur hem ook zaken op de mouw gespeld, ofwel wist de minister het wel en dan wil ik hem zeker vragen wat hem bewogen heeft."

"Intimiderend telefoontje"

Donderdag is er een hoorzitting in de commissie Media van het Vlaams Parlement, met als onderwerp de kritische audit over de VRT. "Luc Van den Brande heeft mij een telefoontje gepleegd om te vragen wat ik van plan ben met de hoorzitting", vertelt parlementslid en commissievoorzitter Meuleman. "Ik heb dat als vrij intimiderend ervaren."

Tegenover De Standaard ontkent Luc Van den Brande alvast dat het om een intimiderend telefoontje zou zijn gegaan. "Ik heb mevrouw Meuleman gebeld om vriendelijk te vragen wat in de hoorzitting ter sprake zou komen." Over de bundel documenten waarin de overige directieleden het gedrag van Peter Claes aanklagen en die Van den Brande volgens Meuleman zou hebben achtergehouden, zegt de VRT-voorzitter dat het "louter beweringen waren, op dat ogenblik niet gestaafd met documenten". Verder wenst Luc Van den Brande niet te reageren.

Beluister het gesprek met Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman in "De Ochtend" op Radio 1:

SP.A en Open VLD kritisch voor Van den Brande

SP.A mengt zich eveneens in het debat. Indien de documenten bevestigen wat we in het rapport van Audit Vlaanderen hebben kunnen lezen, dan was die informatie in 2019 al bekend bij de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en dan is zijn positie onhoudbaar geworden, zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers. "Het is tijd dat minister van Media Benjamin Dalle niet langer wegkijkt, maar actie onderneemt", aldus Segers.

En ook meerderheidspartij Open VLD stelt zich vragen bij de kwestie. "Het is duidelijk dat de heer Van den Brande als voorzitter van de raad van bestuur informatie of documenten heeft achtergehouden voor zijn leden van de raad van bestuur. Dat lijkt mij een situatie die niet aanvaardbaar is. Ik vraag aan meneer Van den Brande om zo snel mogelijk alle informatie te bezorgen aan zijn leden van de raad van bestuur", formuleert parlementslid Bart Tommelein het.

Kan Van den Brande aanblijven? "Dat zal moeten blijken. Als een voorzitter van een raad van bestuur informatie en documentatie achterhoudt, is het moeilijk om het vertrouwen te behouden." Tommelein is in elk geval van plan om Luc Van den Brande aan de tand te voelen tijdens de hoorzitting komende donderdag.

Als een voorzitter informatie achterhoudt, is het moeilijk om het vertrouwen te behouden

Bart Tommelein (Open VLD)

Meest gelezen