Belga

Koning Albert II keert zijn koninklijke kar: de reputatieschade om prinses Delphine werd te groot

In een mededeling vol verzoenende woorden maakt koning Albert II een spectaculaire ommezwaai: na 21 jaar koppige stilte en 7 jaar hardvochtig procederen nodigt hij plots met open armen zijn buitenechtelijke dochter Delphine uit. Blijkbaar hebben Albert en Paola nu pas ingezien hoe achterhaald hun opvattingen over gezinswaarden en koninklijke privileges zijn. De vernietigende reacties op Alberts houding logen er niet om, en de druk is kennelijk onhoudbaar geworden: het gezichtsverlies en de reputatieschade werden te groot. 

Het kan verkeren, zei Bredero. Na een hardnekkig en ijskoud juridisch gevecht dat hij niet minder dan zeven jaar volgehouden heeft, maakt koning Albert plots een ommezwaai van 180 graden. Doodleuk ontvangt hij zijn buitenechtelijke dochter Delphine op de koffie bij hem thuis, op kasteel Belvédère, samen met zijn echtgenote, koningin Paola.

Ik denk dat de bewondering voor Delphine bij de bevolking hier alleen maar door gestegen is: je moet een groot vermogen hebben om te incasseren en vervolgens te relativeren, om na al die tijd rustig op een uitnodiging tot verzoening van je biologische vader te willen ingaan. Dezelfde vader die in 1999 alle banden verbrak en Delphine een tijdje later in een telefoongesprek toebeet: "Tu n’es pas ma fille" ("Je bent mijn dochter niet"), "bel mij nooit meer".

Lees voort onder de foto:

Albert, Sybille de Selys Longchamps en Delphine op vakantie in Corsica, 1974

Na drie weken

Het is nog maar een goede drie weken geleden dat het hof van beroep in zijn arrest koning Albert definitief op zijn nummer zette en zijn buitenechtelijke dochter Delphine over de hele lijn rehabiliteerde. Haar halfbroer koning Filip liet er vervolgens geen gras over groeien: acht dagen later nodigde hij Delphine al uit op het kasteel van Laken. Dat maakten ze een week later samen bekend in een warme Facebookpost (zie onder). 

Behalve gezamenlijke erfelijke trekjes waar koning Filip en prinses Delphine wellicht bij elkaar naar op zoek gegaan zijn, delen ze - samen met Alberts twee andere kinderen - ongetwijfeld nog iets anders: een periode van emotionele verwaarlozing door hun eigen vader. Het schept allicht een band.

Het lijkt me duidelijk dat koning Filip zich na de beëindiging van de jarenlange juridische procedure bevrijd voelde om eindelijk actie te ondernemen en iets recht te zetten van het onrecht dat zijn vader Delphine heeft aangedaan. Dat kan je afleiden uit zijn bliksemsnelle reactie. 

Tijdens de procedure waren zijn handen gebonden: elke uitspraak van hem zou uitgelegd kunnen worden als een poging tot beïnvloeding van de rechtsgang. En jawel: zijn reactie na het arrest had zeker ook te maken met de slagschaduw die deze hele affaire wierp over de monarchie en haar morele gezag. Maar het lijkt me ook duidelijk dat er bij Filip sprake was van een oprecht en welgemeend persoonlijk engagement.

Vader Albert moet er stomverbaasd naar gekeken hebben. Koning Filip heeft hem vooraf ingelicht dat hij Delphine zou ontvangen, maar het ging hier om een pure kennisgeving. Albert is niet bij die beslissing betrokken of vooraf geraadpleegd: hij werd voor een voldongen feit geplaatst.

Ik vermoed ook dat het pas de laatste tijd bij Albert is beginnen te dagen hoe zijn houding ervaren werd bij de bevolking. De vernietigende perscommentaren en reacties op sociale media logen er niet om. Pluskinderen, buitenechtelijke kinderen, biologische kinderen: ze horen erbij zoals alle kinderen. Zelfs in een koninklijk gezin. Dat Albert en Paola dat blijkbaar nog niet doorhadden, zegt iets over hun wereldvreemdheid en hun achterhaalde opvattingen over gezinswaarden en koninklijke privileges.

Bekijk hier de reportage van "Terzake" met daarin onder anderen Marc Van Craen (oud-woordvoerder koning Boudewijn) en lees verder onder de video:

Videospeler inladen...

Gezichtsverlies en reputatieschade

Ik denk dat de druk onhoudbaar was geworden voor koning Albert en koningin Paola, het gezichtsverlies en de reputatieschade werden te groot. Voor henzelf, en ook voor het instituut monarchie, waarvan hun zoon Filip nu het gezicht is. Alles waar ze zich trots over voelden tijdens hun 20 jaar koningschap raakte volledig ondergesneeuwd door zijn als onmenselijk ervaren koppigheid tegenover Delphine.

Lees verder onder de foto:

Opvallend: het bericht over hun ontmoeting met prinses Delphine is wereldkundig gemaakt door de persdienst van het Paleis, van koning Filip dus. Tijdens de hele duur van het proces hoorde je daar dat ze er niets over konden melden, het ging over een privéaangelegenheid tussen koning Albert en Delphine.

Albert negeerde die persdienst vaak en weigerde in de pas te lopen. Hij overtrad daarbij de gouden regel dat de koninklijke familie best uit één mond spreekt en dus communiceert via eenzelfde kanaal. Albert en Paola lapten dat aan hun laars en wilden zich er kennelijk niet bij neerleggen dat Filip nu het hoofd van de familie was. 

Zo gaf Albert zonder overleg een uitgebreid interview aan tv-zender RTL-TVI over zijn voorbije koningschap, en deed hij aparte démarches waaruit zijn ongenoegen over zijn verminderde dotatie zou blijken. En zo loste koningin Paola zonder overleg een brief over “haar meest kwetsbare kind” Laurent, in een hoogst onhandige poging om goed te praten dat ze pas na 14 dagen waren opgedoken in het ziekenhuis waar hij verzorgd werd.

Maar het huidige bericht, en trouwens ook de eerdere mededeling van vorige week waarin Albert en Paola lieten weten “verheugd” te zijn over de ontmoeting tussen Filip en Delphine, zijn verspreid door de persdienst van het Paleis. Wellicht zijn ze nu zelf bij die persdienst komen aankloppen. 

De woordkeuze in het bericht is erg doordacht. Delphine wordt in het bericht zonder enig voorbehoud Hare Koninklijke Hoogheid prinses Delphine genoemd. En ook de ondertekening is opvallend: simpelweg Delphine, Paola en Albert (merkwaardige volgorde, trouwens), een echo van het eenvoudige “Filip en Delphine” onder dat andere bericht.

En nu?

Hoe gaat dit verhaal nu verder? Het is niet bekend of de koninklijke familie prinses Delphine en haar gezin in de toekomst gaat betrekken bij officiële gelegenheden. Maar er zijn ook familiale gelegenheden. Ik noem maar wat: de jaarlijkse herdenking in februari van de overleden leden van de koninklijke familie, tenslotte ook familieleden van Delphine. Je mag in elk geval hopen dat Albert nu eindelijk ook kennis wil maken met zijn nieuwe kleinkinderen Josephine (die onlangs 17 werd) en Oscar (12). 

Ik kan het niet laten om te besluiten met een Bijbels citaat (Lucas 15:7) dat de diepgelovige Albert en Paola zeker moeten kennen: “In de hemel is er meer vreugde over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben."

Meest gelezen