BELGA

Ook Vlaams-Brabant vraagt strengere coronamaatregelen op Vlaams niveau

De burgemeesters van Vlaams-Brabant vragen, net zoals hun collega's uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen, strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit het overleg tussen de gouverneur en zijn burgemeesters. 

Gouverneur van Vlaams-Brabant, Jan Spooren, en alle 65 burgemeesters van de provincie  roepen op tot verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ze vinden dat die maatregelen opgelegd moeten worden door de Vlaamse overheid. "We zien dat de besmettingscijfers overal stijgen, dus moeten er bijkomende maatregelen komen", zegt gouverneur Spooren. "Alle burgemeesters zijn het trouwens eens dat die op Vlaams niveau genomen moeten worden, zodat er coherentie is tussen de provincies, maar ook duidelijkheid naar de bevolking toe. Dat zorgt er ook voor dat we de regels gemakkelijker kunnen handhaven." 

Vlaams niveau

Op de crisiscel waar zowel de Vlaamse gouverneurs als de Vlaamse regering vandaag aanwezig waren, werd die oproep volgens Spooren alvast goed gehoord. "De Vlaamse regering gaat akkoord dat er beter op Vlaams niveau strengere maatregelen moeten komen, in plaats van op provinciaal niveau. De gouverneurs hadden ook het gevoel dat er echt naar hen werd geluisterd, de Vlaamse regering heeft echt haar tijd gepakt", aldus Spooren. "En dat is heel belangrijk dat de beleidsmakers op het hoogste niveau naar ons luisteren." 

Handhaving en sensibilisering

Over de concrete inhoudelijke nieuwe regels wil Spooren nog niets kwijt en verwijst hij naar de communicatie van de Vlaamse regering vanavond. Al gaat  het vooral om het beperken van de contacten, zowel op vlak van vrije tijd, onderwijs als op het werk. Daarnaast moeten de al genomen maatregelen beter toegepast worden, onder meer door betere sensibilisering en informatieverspreiding", zegt Spooren. "Want dat hoor ik van verschillende politiekorpsen en burgemeesters, dat er daar iets schort en dan vooral als het gaat over quarantaine. Die regels worden niet consquent toegepast en dat is cruciaal als we het virus willen indijken. En dat is niet altijd uit slechte wil, de bevolking begrijpt de regels niet of niet goed. Dus moeten we beter sensibiliseren, maar ook beter handhaven."

Meest gelezen