Nicolas Maeterlinck

UZ Gent start volgende week met app waarmee coronapatiënten zichzelf thuis kunnen opvolgen

Het Universitair Ziekenhuis in Gent gaat vanaf volgende week coronapatiënten die naar huis mogen toch nog op afstand in de gaten houden. Via een app op de smartphone kunnen coronapatiënten met milde symptomen van thuis uit allerlei gegevens doorsturen naar het ziekenhuis, zoals temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie. 

Herstellende coronapatiënten hebben een goede opvolging nodig, ook als ze thuis zijn. Dat gebeurde tot nu toe via de polikliniek via de telefoon. Een medewerker belde patiënten na enkele dagen op om te horen hoe het ging.  In andere gevallen moesten patiënten zelf voor controle terugkeren naar het ziekenhuis.  De opvolging is vooral belangrijk voor mensen zonder zware symptomen uit een risicogroep,  zoals ouderen en hartpatiënten. 

Zelf gegevens meten en doorspelen

De opvolging kan binnenkort via een app gebeuren. Patiënten kunnen er  belangrijke parameters mee doorgeven. Het gaat dan om de temperatuur, de hartslag, de ademhalingsfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. Om ervoor te zorgen dat patiënten alles correct kunnen meten, geeft het ziekenhuis een eenvoudig apparaatje mee. Daarop kunnen de patiënten de juiste gegevens aflezen en die later ook doorgeven via de app. Patiënten krijgen zo ook sneller inzicht in hoe het met hun gezondheid gesteld is en moeten niet dagenlang op controles wachten. 

Zelfscreening

De app is zo ontworpen dat het de patiënten alarmeert als de ingegeven waarden te sterk afwijken. Mensen kunnen dan een uurtje later hun waarden opnieuw opmeten en ingeven zodat foute metingen worden uitgevlakt. Is het echt dringend, dan wordt mensen aangeraden toch naar het ziekenhuis te gaan of een arts te contacteren. Als de waarden niet echt alarmerend zijn, kunnen mensen thuis blijven. Het ziekenhuis voert ook zelf elke dag een controle uit zodat niemand tussen de mazen van het net kan vallen. 

Misschien moeten we dit in de toekomst gebruiken als er te weinig bedden zijn

Spoedarts Cathelijne Lyphout, UZ Gent

Voorlopig is het nog niet de bedoeling om de app te gaan gebruiken om meer mensen naar huis te kunnen sturen. en hen op afstand toch op te volgen. Urgentiearts Cathelijne Lyphout: "Op dit moment is dat ook niet nodig omdat wij nog voldoende beddencapaciteit hebben. Ik sluit niet uit dat we dat in de toekomst toch gaan moeten doen." In eerste instantie zal dit systeem ook niet onmiddellijk leiden tot een verlaging van de werkdruk. Integendeel, het dagelijks controleren van al die waarden vraagt net wat extra tijd." 

Meest gelezen