Videospeler inladen...

Vlaams minister Demir (N-VA) geeft vergunning aan grootschalig project van chemiereus Ineos in Antwerpse haven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft twee omgevingsvergunningen in de Antwerpse haven afgeleverd waardoor het investeringsproject Project One van het Britse chemieconcern Ineos mogelijk wordt. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro. Van Ineos worden wel bijkomende inspanningen verwacht, zegt Demir.

Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Maar voor de realisatie van de twee plasticinstallaties moest wel 49 hectare aan bos verdwijnen.

In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor Project One. Maar in december werd door natuurverenigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau.

Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft minister Demir de vergunning toegekend. "Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken", beslist Demir.

Toch zijn er volgens Demir belangrijke randvoorwaarden gekoppeld aan de vergunning. Zo moet Ineos niet alleen het volledige bos compenseren. Het chemieconcern engageert zich ook om daarbovenop ongeveer 6 hectare extra bos te realiseren. Het bedrijf engageert zich ook om extra natuur te realiseren om het verlies aan koolstofopslag te compenseren. "Deze engagementen werden dan ook verankerd in de vergunning", aldus Demir.

"Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn en zeker in de Antwerpse haven", meent de N-VA-minister.

Groen reageert ontgoocheld op vergunning voor Ineos-fabriek in Antwerpen

Groen (op Vlaams en lokaal niveau in de oppositie) reageert ontgoocheld op de beslissing om een vergunning toe te kennen aan Ineos.

"Vlaanderen moet investeren in de haven van de toekomst, Demir geeft nu een vergunning voor vervuilende technologie uit het verleden", reageren de Antwerpse Groen-gemeenteraadsleden Imade Annouri en Nordine Saïdi Mazarou. "Een plastiekfabriek die met belastinggeld voor milieuverontreiniging zorgt, is niet het idee dat wij hebben van toekomstgerichte duurzame investeringen."

Tegen de plannen van Ineos voor nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen rees al eerder protest. Zo bezette actiegroep Ineos Will Fall onlangs nog een stuk bos dat voor de fabriek zal moeten wijken. Samen met collega-actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij verzamelde ze naar eigen zeggen ook 10.000 handtekeningen tegen het project en een lijst met meer dan 700 bezwaarschriften en bezwaarpunten.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

"We stappen naar Europa"

Al een tijdlang is er dus verzet, maar zonder al te veel gehoor. "We wilden met onze handtekeningen naar minister Demir trekken, maar ze weigerde ons te ontvangen. Maar we stappen nog naar Europa, naar de vergunningsbetwisting, om die boskap nog tegen te houden. En voor alle duidelijkheid, er is nog geen vergunning voor de site van de fabriek", zegt Katrin Van den Troost.

"Die fabriek mag er ook niet komen trouwens, want Ineos steunt op oude, vervuilende, fossiele brandstoffen. In een haven als die van Antwerpen moet je 'future proof' werken, niet met industrie van jaren geleden."

Bekijk hieronder het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen