Videospeler inladen...

Vlaamse studenten getuigen over hun wereld in coronatijd: "Zeker en vast een grote impact op mijn mentaal welzijn"

Vanaf volgende week zit het hele Vlaamse hoger onderwijs in code rood. Hierdoor worden bijna alle lessen online gegeven. Tijdens de verlengde herfstvakantie mogen er zelfs geen practica doorgaan. Wat betekent dit voor de studenten? Hoe gaan ze met die maatregelen om? VRT NWS ging praten met studenten van de universiteiten in Leuven en Brussel. 

Kinder-en jongerenpsychologen uitten al geregeld hun bezorgdheid om het mentale welzijn bij jongeren. Er leeft veel angst en onzekerheid onder jongeren, zeggen ze. Veel meer dan in maart. De jongerenhulplijn Awel krijgt sinds september een vierde meer oproepen van ongeruste jongeren. 

Basil (22) - Bedrijfskunde aan de VUB

Basil, schakelstudent Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel, vindt dat er te weinig belangstelling is voor het mentale welzijn van studenten. Doordat hij steeds in dezelfde kamer moet eten, slapen of studeren ondervindt hij slaapproblemen. Daarbij komt ook dat zijn sportactiviteiten in groep geannuleerd zijn waardoor hij nog minder buiten komt. 

Bekijk hier de getuigenis van Basil: 

Videospeler inladen...

VUB is intussen naar code rood overgeschakeld, wat wil zeggen dat zo goed als alle lessen online worden gegeven. Basil benadrukt het belang van het volgen van de maatregelen, al vindt hij dat fysieke lessen nog steeds beter zijn omdat dit volgens hem de concentratie versterkt.

"Ik heb zelf al van veel mensen de opmerking gekregen dat ik sowieso geslaagd ga zijn op al mijn vakken doordat we weinig fysiek les hebben, maar ik denk dat het juist het omgekeerde gaat zijn" verklaart Basil. Hij vreest voor zijn productiviteit tijdens het studeren omdat hij nu al merkt dat hij veel langer moet werken voor online lessen dan wanneer hij fysiek aanwezig is. 

Ik verkies fysieke les boven online lessen omdat ik thuis te snel afgeleid ben.
Basil Marichal

Khalil (22) - Politieke Wetenschappen aan de VUB

Khalil Yagoubi is 22 jaar en zit in zijn master politieke wetenschappen aan de VUB. Hij woont thuis bij zijn ouders met zijn vier jongere broers en zussen. Doordat hij niet op kot zit, heeft Khalil het zeer moeilijk om zich te kunnen concentreren op zijn schoolwerk. "Mijn thuissituatie laat het niet toe om steeds student te zijn, ik heb ook verantwoordelijkheden binnen het gezin. Zo moet ik mijn broers naar de voetbal brengen, boodschappen doen of helpen met huishoudelijke taken."

Bekijk hier de getuigenis van Khalil: 

Videospeler inladen...

Doordat hij geen rustige plek heeft in huis om de online lessen te kijken moet hij veel meer inspanningen leveren dan wanneer hij fysiek aanwezig kan zijn in de les. Hij heeft het moeilijk om zich goed te kunnen concentreren op de lessen alsook om zich steeds te blijven motiveren voor de examens. "De lockdown van vorig jaar heeft een grote impact gehad op mijn studieresultaten. Om voor mijn herexamens goed te kunnen studeren, heb ik twee maanden een kot gehuurd in de zomer. Op die manier heb ik me toch beter kunnen focussen op mijn examens."

Hij begrijpt dat de VUB naar code rood is overgeschakeld maar hierdoor vreest hij wel dat zijn schoolresultaten opnieuw  zullen lijden onder deze maatregelen. "Ik had liever een eigen bureaukamer gehad zodat ik me volledig kon focussen, maar dat geluk heb ik niet" vertelt Khalil. 

Ik heb een kot moeten huren in de zomer om te studeren voor de herexamens, zo kon ik me beter focussen op school.

Khalil Yagoubi

Laure (20) - Communicatiewetenschappen aan de KUL

Laure Verhulst is 20 jaar en zit in haar tweede jaar Communicatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.  Laure heeft een kot maar omdat ze nog maar een paar lessen fysiek op de campus heeft,  blijft ze veel thuis. Daar bekijkt ze dan de overige lessen van achter haar computer: "Ik krijg veel stress van de chaos en onduidelijkheid over het al dan niet online of offline leskrijgen. Ik heb dan gewoon liever alles online, maar voor je concentratie is het wel heel moeilijk." Ondanks het feit dat Laure dus op kot zit, blijken de online lessen ook haar meer moeite te kosten dan fysieke lessen.

Bekijk hier de getuigenis van Laure:

Videospeler inladen...

Net zoals Basil en Khalil leeft ze de maatregelen strikt na. Zo beperkt ze haar contacten tot 1 nauw contact, zet ze overal een mondmasker op en ziet ze haar vrienden niet, zelfs niet op afstand. Ze heeft het daarom ook moeilijk met het stereotype dat er heerst over de feestende studenten die zich niets zouden aantrekken van de coronamaatregelen: "Ik hou me uit respect voor anderen en voor mijn omgeving sterk aan de maatregelen".

Het is moeilijk om op kot de regels na te leven.

Laure Verhulst

Online les volgen is nu noodzakelijk maar het heeft een grote impact op de motivatie en concentratie van deze studenten. De strenge maatregelen hebben dus zeker impact op het mentale welzijn van de studenten.  

Meest gelezen