20 procent meer crematies mogelijk in Aalst door tweede coronagolf

Het crematorium van Aalst kan één vijfde meer crematies doen dan anders. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Via een nooddecreet laat ze de crematoria van Aalst, Sint-Niklaas en Kortrijk toe om over hun maximaal aantal te gaan. Zo kunnen ze het hoofd bieden aan de tweede coronagolf. Die zorgt voor veel meer overlijdens dan normaal, en dus ook voor meer crematies. 

Volgens sommige experts zal het aantal zieken en overlijdens in deze tweede coronagolf hoger liggen dan in de eerste golf. Dat betekent dat er ook meer crematies nodig zijn. Omdat het crematorium van Aalst redelijk nieuw is, staat het aantal vergunde crematies nu nog maar op 3.000. In de andere vestigingen van Westlede – Lochristi en Sint-Niklaas – ligt dat aantal hoger. "Daarom is een uitbreiding tot 3.600 in Aalst zeker welkom", zegt uitbater Hans Massuy, hoewel ze ook rekening moeten houden met de capaciteit van de installaties.

600 extra crematies kunnen we nog aan
Hans Massuy, crematoria Westlede

Tijdens de eerste coronagolf in de lente hebben de 3 crematoria van Westlede (Aalst, Lochristi en Sint-Niklaas) samen 1.000 crematies meer gedaan dan normaal in die periode. “Aalst heeft een vergunning tot 3.000 crematies per jaar, en in normale tijden is dat voldoende”, zegt Hans Massuy van Westlede. Nu ook de tweede coronagolf veel doden begint te eisen, was het nodig die limiet te kunnen overschrijden. Nu we tot 3.600 crematies mogen gaan, zullen we de komende twee maanden nog 900 crematies kunnen doen, en dat zou voldoende moeten zijn. Als er toch meer crematies zouden gevraagd worden, dan zullen we de begrafenisondernemers moeten vragen naar de vestiging van Lochristi of Sint-Niklaas te gaan. De meeste crematies zijn zonder dienst, dus dat is voor de nabestaanden dan ook geen groot probleem. In Sint-Niklaas mochten we al tot 4.000 crematies gaan per jaar, en dat zou normaal voldoende moeten zijn, ook Lochristi kan het extra aantal crematies aan.”

Niet méér crematies dan anders

Volgens Massuy heeft de coronacrisis niet meteen een invloed op de keuze voor crematie: “In Oost-Vlaanderen ligt dat aantal sowieso al hoog: 3 op de 4 mensen kiezen voor crematie. Ik denk niet dat de coronacrisis nu meer mensen doet kiezen voor crematie. Maar dat is iets wat we achteraf misschien beter kunnen bekijken. Ik houd niet echt mijn hart vast voor dat aantal crematies, maar wel voor mijn personeel. Als er te veel van hen zouden uitvallen door ziekte, dan zou het wel nipt kunnen worden om alle diensten en crematies te kunnen blijven verzorgen zoals we het nu doen.”

Westlede heeft intussen beslist om ook op de feestdag van 11 november crematies te doen, net zoals dat gebeurde op paasmaandag. 

Meest gelezen