Els Van Heuverzwyn

Geen allerheiligenvieringen in tal van Oost-Vlaamse kerken

Vanaf nu mogen niet meer 200 maar wel hoogstens 40 mensen een religieuze dienst bijwonen. Op gewone zondagen is dat te bolwerken, maar op een hoogdag als Allerheiligen is dat onmogelijk. Omdat veel mensen naar zo’n allerheiligenviering gaan, kiezen sommige decanaten ervoor geen vieringen te houden in hun kerken, zoals in Oudenaarde, Aalst en Sint-Niklaas.

Op kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Allerheiligen gaan veel meer gelovigen naar de kerk dan anders. Nu er maar 40 mensen meer een religieuze dienst mogen bijwonen, is het onmogelijk zo’n dienst te houden voor iedereen die dat wil. Daarom kiezen sommige decanaten ervoor geen allerheiligenvieringen te houden.

We willen geen mensen naar huis sturen
Pastoor Deken Luc Van Den Velde, Oudenaarde

In de Walburgakerk in Oudenaarde, en de Sint-Eligius in deelgemeente Eine zijn er dit weekend alvast geen allerheiligenvieringen, zegt Pastoor Deken Luc Van Den Velde: “Er komen altijd veel mensen naar de allerheiligenviering. En in de namiddag is er dan nog een speciale gedachtenisviering, waarop 63 families zijn uitgenodigd, waarin het afgelopen jaar iemand is overleden. Het is onmogelijk om niets te ondernemen, iedereen gewoon te laten komen, en dan mensen de toegang tot de kerk te moeten weigeren. Daarom kiezen we ervoor om geen misviering te houden. De kerk is wel open, iedereen kan er gaan bidden, en de uitgenodigde families kunnen het kruisje van hun overledene komen halen. Om te vermijden dat er zo toch te veel volk tegelijk in de kerk zou zijn, zijn er stewards die alles in goede banen leiden.”

Elk dekanaat kiest zelf voor een alternatief of voor beperkte vieringen
Peter Malfliet, bisdom Gent

“Elk dekanaat groepeert een aantal parochies, en per dekanaat kan het aanbod variëren”, zegt Peter Malfliet van het Gentse bisdom. Sommigen kiezen er bijvoorbeeld voor om meerdere gedachtenisvieringen te houden op één dag, zodat de meeste families toch hun overledenen kunnen herdenken en het kruisje kunnen komen halen. Anderen houden gewoon de kerk open voor wie dat wil, en nog anderen proberen toch diensten te houden voor een beperkt aantal mensen en geheel volgens de coronamaatregelen.”

Andere decanaten waar geen diensten zijn op Allerheiligen zijn bijvoorbeeld Aalst, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Stekene. Wie wil weten waar er wel en geen allerheiligendiensten doorgaan, kan terecht op de website van het bisdom Gent.

Meest gelezen