Hoge Raad voor Justitie heeft rapport klaar over onderzoek naar dood van Jozef Chovanec: "Geen doofpot"

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen "pogingen om wat dan ook achter te houden" kunnen vaststellen. Dat deelt de HRJ vanavond mee na afronding van het bijzonder onderzoek. Chovanec overleed in februari 2018 na een controversiële politie-interventie in de luchthaven van Charleroi.

In het rapport besluit de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) dat er "in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht wordt naar de waarheid, zowel à charge als à décharge". Er is nooit informatie achtergehouden, klinkt het. "Als men dacht dat er gekonkelfoes was om dingen te verbergen tussen de politie en het gerecht, dat is niet het geval. Er is geen sprake van een doofpotoperatie.", zegt voorzitter van de Hoge Raad Christian Denoyelle."Dat betekent natuurlijk niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn in de werkprocessen die de magistratuur hanteert. We hebben het hier bijvoorbeeld over een overlijden of minstens ernstige complicaties voor iemands gezondheid op dat moment. In dat geval moeten alle alarmbellen afgaan en moeten de nodige prioriteiten gesteld worden", aldus de voorzitter.

Het was voor het eerst dat de HRJ een bijzonder onderzoek instelde over een gerechtelijk onderzoek dat nog niet afgesloten was. Dat maakt dat het rapport echt op de oppervlakte blijft.

Er was geen sprake van gekonkelfoes tussen politie en gerecht, maar dat betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn

Christian Denoyelle, Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie

De HRJ zegt dus wel dat er lessen kunnen worden getrokken uit de zaak-Chovanec en formuleert aanbevelingen. Zo worden best de richtlijnen aangepast voor parketmagistraten die de eerste maatregelen moeten nemen als ze op de hoogte worden gebracht van complicaties bij een  vrijheidsberoving. Ook de actieve leiding van het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter en de opvolging door parket, parket-generaal en kamer van inbeschuldigingstelling verdienen meer aandacht, vindt de Hoge Raad. Daarnaast had het parket de tuchtoverheid binnen de politiestructuur op de hoogte moeten brengen dat er een agente de nazigroet deed op de beelden. "Dat is wat wij betreuren", zegt Denoyelle. "De beelden zijn bekeken. De nazigroet was daar te zien. We betreuren dat dat niet onmiddellijk gemeld is."

De Hoge Raad roept de gerechtelijke overheden en de verschillende partijen op om sereen samen te werken. Mogelijk buigt hij zich opnieuw over dit dossier nadat er een definitief vonnis is geveld.

Het rapport zegt duidelijk dat wij een te actieve rol hebben moeten spelen, en dat het parket te passief was

Ann Van de Steen, advocaat weduwe Jozef Chovanec

De advocaat van de weduwe van Jozef Chovanec, Ann Van de Steen, is tevreden met het rapport. "Uit het rapport is duidelijk gebleken dat we als burgerlijke partij een te actieve rol hebben moeten spelen. En dat er een te passieve houding was van het parket", zegt Van de Steen. "De aanbevelingen die geformuleerd zijn, zijn dan ook zeer welkom in onze ogen. Zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. Het is echt de taak van het parket om een actieve rol te spelen in een dossier", aldus de advocate.

Beluister hier het gesprek met voorzitter van de HRJ Christian Denoyelle in "De Ochtend" op Radio 1:

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen