Studenten en docenten Erasmushogeschool springen bij in UZ Brussel

Studenten en docenten van de Erasmushogeschool in Brussel gaan een handje toesteken in het UZ Brussel bij het bestrijden van het coronavirus. Er hebben zich meer dan 50 vrijwilligers aangeboden om hulp te bieden waar nodig. 

"Wij hadden de vraag gekregen van CEO Marc Noppen van het UZ Brussel of er studenten waren die de artsen en het verplegend personeel wilden komen ondersteunen", vertelt Gerlinde De Clercq, directrice van het departement gezondheidszorg van de school.  "We hebben dan een oproep verspreid en er zijn een 50-tal studenten bereid gevonden om bij te springen in het UZ. Het gaat om studenten uit de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, bio-medische laboratoriumtechnologie en voedings- en dieetkunde".

De taken zijn heel divers

"Het gaat vooral om ondersteuning van de zorg; de studenten kunnen ook mee als buddy's worden ingezet. De studenten van de laborantenopleiding kunnen ondersteuning bieden in de labo's.  Zij die voedings- en dieetkunde volgen kunnen meehelpen bij de maaltijdbedeling. Voorts kunnen zij ook ingezet worden bij het patiëntenvervoer en diverse andere ondersteunende taken", zegt Gerlinde De Clercq nog. "De studenten verpleegkunde helpen uiteraard bij de medische zorg in de breedste zin van het woord."

"Wij zijn ongelofelijk fier op onze studenten"

"Ik wil ook nog eens benadrukken hoe fier we zijn op onze studenten en op onze docenten, want het gaat hier toch om een grote maatschappelijke betrokkenheid en we hebben geen moeite moeten doen. Zij waren spontaan bereid om mee te gaan ondersteunen en dat verdient toch wel een grote appreciatie", besluit Gerlinde De Clercq van het departement Gezondheidszorg van de Erasmushogeschool.

Meest gelezen