Tijdelijk aan de slag in de zorg: veel kandidaten, weinig vacatures

Vorige week lanceerde Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits de website ‘Help in de zorg’. Het aantal sollicitanten is voorlopig veel groter dan de vraag vanuit de zorgsector. “We roepen de zorginstellingen op om zo veel mogelijk vacatures te melden.”

5.140 kandidaten voor 123 jobs

De oproep van Minister Crevits om de druk op de zorgsector te verlichten is duidelijk niet in dovemansoren gevallen. Na één week meldden al 5140 tijdelijke werklozen uit onder andere de reis-, evenementen- of cultuursector zich om bij te springen in de zorgsector.

Het platform ‘Help in de Zorg’ van de VDAB kreeg al meer dan 34.000 bezoekers. De knop ‘stel je kandidaat’ werd al 12.000 keer aangeklikt en ruim 2.000 keer klikte een instelling op de knop ‘meld je vacature’.

Toch komen heel wat kandidaten van een kale reis terug: op dit moment zijn er nog maar 123 vacatures. De meeste ervan zijn te vinden in West- en Oost-Vlaanderen (respectievelijk 48 en 36 jobaanbiedingen), terwijl het grootste deel van de kandidaten zich in Antwerpen bevindt (1.924 sollicitanten).

Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits roept daarom alle zorginstellingen op om zoveel mogelijk hun vacatures op het platform te melden. De VDAB heeft ondertussen meer dan 3.000 werkgevers in de zorg- en welzijnssector aangeschreven om daar vaart achter te zetten.

‘Polyvalent medewerker’

Inge uit Lokeren getuigt bij De Inspecteur over haar zoektocht naar een job. Ze werkt in de reissector, maar moet het al sinds maart met een vervanginkomen doen. “Als technisch werkloze probeerde ik afgelopen voorjaar al eens aan de slag te gaan als plukker, maar geen enkel landbouwbedrijf in mijn buurt zocht personeel. Nu dacht ik dat ik meer geluk zou hebben.”

Een week geleden bekeek Inge de website, en stelde ze vast dat de schaarse vacatures in haar omgeving allemaal naar een job als poetshulp leidden. “Niet dat ik me daar te goed voor voel, maar ik vind dat dat soort werk beter door professionelen gedaan wordt. Ik heb ervaring in de administratie. Ik zou dan ook graag mijn diensten op dat vlak aanbieden in de zorg, maar dat kan niet.”

Opsplitsen

Minister Crevits vindt het daarom belangrijk dat zorginstellingen ook beter omlijnen welke profielen ze precies zoeken. “Het wordt zaak om na te gaan welke facetten van de job door welke mensen kunnen uitgevoerd kunnen worden. Sommige jobs kunnen opgesplitst worden, maar dat gebeurt vandaag nog te weinig.”

Voor werkzoekenden als Inge bestaat er wel een oplossing, zegt de minister. “Wie een beroepsinlevingsstage in een zorginstelling doet, krijgt daar een vergoeding voor die combineerbaar is met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Er zijn hier en daar nog wat obstakels, maar we proberen die snel uit de weg te ruimen want er zijn vele handen nodig in de zorg.”

Nogal wat mensen maken zich zorgen dat ze later niet terug zullen kunnen naar hun oorspronkelijke job, maar daar is volgens minister Crevits geen reden toe. “We maken overeenkomsten tussen de oude en de nieuwe werkgever, zodat de werknemer makkelijker naar z’n eerste job terug kan als daar weer meer werk is.”

Handicap

En wat met mensen met ervaring in de zorg, maar die fysiek niet meer in staat zijn om die job voor 100% uit te oefenen?

Tineke laat bijvoorbeeld weten aan De Inspecteur dat ze lijdt aan een arbeidshandicap door het zware werk in de zorg. “Nu zou ik heel graag helpen” zegt ze. “Met aangepast werk zou ik echt wel nog iets kunnen betekenen. Maar dat aangepast werk bestaat niet, want ziekenhuizen zijn fabrieken die moeten blijven draaien.”

Minister Crevits wil ook op dat vlak stappen zetten: “We werken aan meer samenwerking op federaal niveau om die mensen aan boord te krijgen die hun oorspronkelijke job in de zorg niet meer kunnen uitoefenen door een arbeidshandicap. Zeker nu er veel zorgpersoneel ziek uitvalt of tijdelijk in quarantaine moet.”

Meest gelezen