Danny Gys

Federale regering is het eens over solidariteitsbijdrage op effectenrekeningen

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van een solidariteitsbijdrage op effectenrekeningen. De opbrengst van deze effectentaks dient voor de financiering van de gezondheidszorg. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is er van overtuigd dat deze beslissing de toets van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan. Volgens het kabinet van Van Peteghem wordt het princiepsakkoord binnen de kern nu zo vlug mogelijk aan de voltallige regering voorgelegd. Liberale bronnen laten weten dat het voorstel nog niet is afgeklokt.

De nieuwe solidariteitsbijdrage komt in de plaats van de effectentaks van de vorige minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die door het Grondwettelijk Hof is vernietigd. "Er waren inderdaad een heleboel bezwaren, en we hebben die allemaal weggewerkt", zegt de nieuwe minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). "We zijn ervan overtuigd dat dit de toets van de Raad van State en van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan." 

Het gaat om een taks van 0,15 procent op effectenrekeningen waarop 1 miljoen euro of meer staat. Wie zo'n effectenrekening heeft, zal dus jaarlijks minstens 1.500 euro moeten betalen. 

De vorige effectentaks gold vanaf een half miljoen euro en zou alleen op aandelen, obligaties en kasbons worden geheven. De nieuwe taks zal slaan op alle financiële instrumenten van een effectenrekening, ook op bijvoorbeeld opties en turbo's.

De solidariteitsbijdrage geldt niet alleen voor privépersonen, maar ook voor vennootschappen en juridische constructies. De ervaring leert dat kapitaal vaak onder dergelijke constructies wordt ondergebracht.

De regering maakt zich sterk dat de nieuwe solidariteitsbijdrage een duurzaam onderdeel van het fiscaal beleid vormt. De opbrengst wordt geraamd op zo'n 300 miljoen euro.

Meest gelezen