Nederland haalt klimaatdoelen voor 2030 niet: afname van uitstoot moet verdubbelen, zegt Planbureau

Nederland schiet met het huidige beleid een heel stuk tekort om z'n eigen klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn jongste zogenoemde Klimaat- en Energieverkenning. De afname in de uitstoot van broeikasgassen zou eigenlijk twee keer sneller moeten gaan. 

Onze noorderburen zouden over tien jaar 49 procent minder broeikasgassen moeten uitstoten tegenover 1990, zo beloofde het nieuwe kabinet-Rutte in 2017. Maar slechts 34 procent is daadwerkelijk in zicht, is de harde conclusie van het PBL. "De uitstoot laat een daling zien, maar die is onvoldoende," staat er te lezen. 

"Het rapport heeft extra aandacht besteed aan de uitstoot van broeikasgassen in 2020 omdat dit een speciaal jaar is vanwege de coronapandemie én vanwege de uitspraak in de Urgenda-rechtszaak dat Nederland (dit jaar nog, red.) zijn broeikasgasemissies met 25 procent moet reduceren ten opzichte van 1990", schrijft het PBL nog. 

Het is momenteel nog onzeker of dat laatste zal lukken, hoewel dat door de rechtbank is opgelegd in de zogenoemde klimaatzaak. Als er een strenge tweede lockdown komt, de winter zacht is en Nederland niet te veel stroom uitvoert, zou het eventueel nog kunnen, denken experts.  

En ook wat 2030 betreft, ziet het er voorlopig dus niet goed uit. De Nederlandse overheid zal een flink tandje moeten bijsteken om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ en methaan te verminderen: de daling moet in de komende tien jaar eigenlijk dubbel zo snel gaan, stellen de onderzoekers. 

De daling van de uitstoot in Nederland zou in de komende 10 jaar dubbel zo snel moeten verlopen

"Dit vraagt om extra maatregelen"

Nederland heeft vorig jaar extra inspanningen aangekondigd, zoals betere isolatie voor huizen, het laten uitdoven van de vier overblijvende steenkoolcentrales, een emissiebelasting voor bedrijven en een extra sprintje voor zonne-, wind- en andere groene energie. 

Maar die blijken voorlopig dus onvoldoende, en zouden ook niet zo efficiënt zijn als verhoopt. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in een reactie al laten weten dat het nieuwste rapport vraagt om "extra maatregelen bovenop hetgeen voor het Klimaatakkoord al was afgesproken." Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord zei het zo: “Er is al veel werk verricht. Maar duidelijk is ook dat we de druk en het tempo moeten opvoeren.”

Voor extra reductie van broeikasgassen wordt nu onder meer gekeken naar de kansen die de coronacrisis biedt. Zo suggereert de Raad van State om geplande investeringen in energie-, warmte-, CO₂- en waterstofinfrastructuur naar voren te halen, of om de energiebesparingen in het bedrijfsleven te stimuleren. 

Richting Brussel hebben we best een grote broek aangetrokken

Een er is een nog een probleem: Nederland zou in 2030 meteen ook zijn aparte Europese doelstellingen niet halen. Nochtans had het er bij de Commissie op aangedrongen om de algemene Europese doelen te verscherpen. Die staan momenteel op -40 procent tegenover 1990, maar dat zou -55 kunnen worden. "Richting Brussel hebben we best een grote broek aangetrokken", zegt Nico Schrijver van de Raad van State daarover in NRC Handelsblad. 

Nederland behoort, onder meer door z'n grote havens, tot de grotere vervuilers in de EU. In 2018 zou het land de vijfde grootste uitstoter per hoofd van de bevolking zijn geweest, voor Duitsland en Polen.

Meest gelezen