Foto: Radio 2

Handelaars niet tevreden met nieuw circulatieplan in Aalst

Heel wat handelaars reageren gelaten op de bekendmaking van het nieuwe circulatieplan in Aalst. Daarin krijgen een aantal toegangswegen naar het stadscentrum een knip of worden ze eenrichtingsverkeer. "We zijn bezorgd dat klanten en leveranciers onze winkels niet meer zullen kunnen bereiken", zegt handelaar Mélissa Hembise. 

Eind volgend jaar gaat in Aalst het nieuwe circulatieplan van kracht. Verschillende straten richting het centrum krijgen een knip, waar auto's niet meer door mogen, of worden eenrichtingsverkeer.  Zo wil de stad onnodig verkeer in de binnenstad weren en rechtstreeks doorsturen naar de stadsring. Maar het nieuwe circulatieplan wordt door de Aalsterse handelaars op weinig enthousiasme onthaald. 

Mélissa Hembise heeft al jaren een slagerij in de Koolstraat in Aalst, die in het nieuwe circulatieplan een 'knip' krijgt en eenrichtingsverkeer wordt.  "Ik ben vooral bezorgd dat klanten, of zelfs leveranciers, de winkel niet meer zullen kunnen bereiken." "Het is jammer dat de winkels in de Koolstraat zomaar worden afgesloten van het stadscentrum, ondanks dat we de laatste jaren meer contact gezocht hebben met het centrum. Door middel van samenwerkingen, zoals District Aalst, hebben we onze krachten kunnen bundelen en meer aansluiting kunnen zoeken bij het stadscentrum, maar nu wordt dit allemaal teniet gedaan." Ook Sven Wellekens, eigenaar van een sportzaak in de Koolstraat, betreurt de aanpassingen in het mobiliteitsplan. "Iedereen die naar het centrum gaat, rijdt normaal gezien door de Koolstraat.  Door het circulatieplan zullen we minder toevallige passanten hebben, enkel klanten die de winkel weten zijn of die deze richting uit moeten rijden."

Informatie via de media

Ook het gebrek aan informatie valt niet in goede aarde bij de handelaars. Ze werden niet door het stadsbestuur op de hoogte gebracht, maar moesten de toekomstplannen via de media vernemen, zegt Sven. "Als zelfstandige heb je al zoveel werk, dat je geen tijd hebt om ook nog informatie te moeten opzoeken over het nieuwe mobiliteitsplan. Het is jammer dat er geen infoavond georganiseerd werd en dat er geen advies gevraagd is aan de betrokken handelaars. Tenslotte moeten wij de stad aantrekkelijker maken, maar dat gaat moeilijk wanneer de winkels niet meer bereikbaar zijn. " 

Handelaars Sven Wellekens en Mélissa Hembise in de Koolstraat in Aalst, die vanaf eind volgend jaar eenrichtingsverkeer wordt.
Foto: Radio 2

Meest gelezen