Opnieuw fysiek asiel aanvragen in Klein Kasteeltje

Mensen die asiel willen aanvragen in ons land, kunnen zich opnieuw fysiek aanmelden bij Fedasil. Dat laat Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Madhi (CD&V) weten. De beslissing komt er nadat ons land veroordeeld werd omdat het de opvangwet niet naleefde. Die zegt dat je opvang moet krijgen van zodra je asiel aanvraagt. Door de coronacrisis gebeurde een deel van de procedure online en moesten asielzoekers soms weken wachten op een opvangplek. 

Wie in ons land om internationale rechtsbescherming vraagt, moet volgens de opvangwet meteen opvang krijgen. Die wet dateert van 2007 en voorziet meteen materiële hulp voor wie internationale bescherming aanvraagt in ons land. Door de coronacrisis gebeurde een deel van de procedure online en gingen er soms weken voorbij tussen het moment van online registratie en de fysieke inschrijving bij Fedasil. In die periode kregen aanvragers geen opvang. Heel wat asielzoekers stapten naar de rechter om die sneller af te dwingen en kregen begin oktober gelijk van de rechter. Ons land kreeg tot zes november om met een oplossing te komen, anders dreigden er dwangsommen van 2.500 euro per dag. 

De voorbije drie weken werkten we samen met de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil aan de heropstart van de fysieke aanmelding in het Klein Kasteeltje in Brussel, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). "Vorige vrijdag was er een proefdag en die is goed verlopen. Gezien de coronacrisis is dat niet altijd even evident", zegt Mahdi. "De maatregelen moeten altijd en door iedereen gerespecteerd worden en de politie en gemeenschapswacht van Brussel zullen daarop toezien." Mahdi wil ook lange wachtrijen vermijden. "Ons voornemen is dat er voldoende afstand is en mensen die aankomen, krijgen een bepaald uur toegewezen, waardoor ze niet allemaal moeten staan wachten. De capaciteit is ook vergroot zodat iedereen kan opgevangen worden", zegt Mahdi.

Betekent dat dan dat het online aanmelden volledig verdwijnt? Het online systeem wordt nu uit gebruik gehaald maar heeft ook voordelen", zegt Mahdi. "Door online te werken konden de diensten in deze uitzonderlijke tijden de registraties efficiënter inplannen en vlotter laten verlopen. De crisis is nog niet voorbij dus zullen we onderzoeken of we met een aangepast systeem kunnen werken, waarbij we het Europees recht respecteren en het registratieproces zo veilig mogelijk kunnen organiseren."

Meest gelezen