Vanaf 2021 worden pensioenen zelfstandigen op zelfde manier berekend als bij werknemers

Vanaf volgend jaar zullen de pensioenen voor zelfstandigen op dezelfde manier worden berekend als de pensioenen van werknemers. Dat heeft minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval (MR) meegedeeld. Daarnaast heeft de ministerraad ook een akkoord bereikt om de minimumpensioenen voor zelfstandigen te verhogen en de regeling voor vaderschaps- en geboorteverlof uit te breiden. 

Door de zogenoemde correctiecoëfficiënt af te schaffen vanaf 1 januari 2021 zullen de pensioenen voor zelfstandigen vanaf volgend jaar op dezelfde manier worden berekend als de werknemerspensioenen. Tot nu toe werd het zelfstandigenpensioen berekend op basis van een coëfficiënt van 69 procent van het inkomen, maar dit zal dus veranderen. 

"Dankzij deze hervorming zal bijvoorbeeld een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro genieten van 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar", legt minister Clarinval uit. 

De ministerraad heeft ook beslist om het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 2021 met 2,65 procent te verhogen. "Het minimumbedrag voor een volledige loopbaan zal dus stijgen van 1.291,69 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd", aldus Clarinval.

Het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen wordt verhoogd van 10 dagen (of 20 halve dagen) tot 15 dagen (of 30 halve dagen). Vanaf 2023 wordt dat 20 dagen of 40 halve dagen. "De maatregel zorgt ook voor een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft kinderopvang", zegt Clarinval.

Meest gelezen