James Arthur Photography

Odisee Hogeschool Gent na code zwart: "Niet zeker of studenten op tijd zullen kunnen afstuderen"

Hogescholen en universiteiten schakelen over naar code zwart, waardoor ook praktijklessen op de campus niet meer mogelijk zijn. Deze uren worden nu ingevuld met online theorievakken, in de hoop dat de studenten in december de gemiste lessen zullen kunnen inhalen. “Als dat niet lukt, zullen studenten wellicht niet in januari kunnen afstuderen”, zegt directeur Ann Martin van de Odisee Hogeschool in Gent.

Het onderwijs bevindt zich al enkele weken in code rood, waarbij zoveel mogelijk afstandsonderwijs wordt ingevoerd. Praktijklessen konden wel nog op de campus doorgaan. Maar de stijgende coronacijfers dwingen de hogescholen en universiteiten om de maatregelen te verscherpen. Zij schakelen nu over naar code zwart, waardoor ook praktijklessen op school verboden zijn. “We hoopten dat we niet meer op deze manier zouden moeten werken", zegt Ann Martin van Odisee Hogeschool Gent. "Maar we moeten opnieuw 100% online lesgeven".

Eerst theorie, daarna praktijk

Voor professioneel hoger onderwijs zijn die praktijkvakken nochtans van cruciaal belang. Dat net deze vakken opnieuw wegvallen, zou een grote invloed kunnen hebben op de studieduur van de studenten, zegt Martin. “Alles draait rond de praktijk, daarvoor worden onze studenten opgeleid. Enkel de lessen verpleegkunde en vroedkunde zullen nog op de campus kunnen doorgaan." Om enerzijds de praktijklessen zo goed mogelijk op te vangen en anderzijds zo weinig mogelijk tijd te verliezen, moet de hogeschool haar studieprogramma aanpassen.  “We zijn van plan om alle theorielessen naar voor te schuiven, zodat er in december meer ruimte is om de praktijkvakken in te halen. We denken er ook aan om eventueel lessen te geven op zaterdag en tijdens de weekavonden en daarbij de labo’s zoveel mogelijk open te stellen. Uiteraard moeten we nu nog afwachten of de lessen tegen dan wel weer op de campus zullen mogen doorgaan.” 

"Zittijden openhouden"

Ook de geplande tussentijdse evaluties komen nu in het gedrang.  “We willen onze evaluaties zoveel mogelijk laten doorgaan. Waar het kan, zullen dat online examens zijn. Waar dat niet kan, gaan we kijken om de examens te verschuiven naar een later tijdstip. De examens die in november gepland zijn, zouden bijvoorbeeld naar december of zelfs januari verplaatst kunnen worden. Wanneer ook dat niet mogelijk is, zullen we met het hoger onderwijs en de ministers even moeten samenzitten om te kijken of er nieuwe zittijden kunnen opengehouden worden en onder welke voorwaarden dat kan. Maar dat brengt mogelijk een studieduurverlenging met zich mee.” 

“Jaarlijks studeren er ook leerlingen in januari af. We hopen dat zij ook dit jaar kunnen afstuderen, maar veel hangt af van de beslissingen van de overheid. Als er de komende periode veel zaken zullen wegvallen, zal het voor studenten moeilijk worden om in januari af te studeren.”

Meest gelezen