Meetjeslandse COVID-19-groep bundelt krachten en spreekt alle 180.000 inwoners tegelijk aan in open brief 

In het Meetjesland is de zogenaamde COVID-19-groep Meetjesland opgericht. Daarin bundelen alle gemeentebesturen, woonzorgcentra, scholen, CLB's, thuisverpleegkundigen, huisartsen, de huisartsenwachtposten, het ziekenhuis AZ Alma en de Eerste Lijns Zorg (ELZ) de krachten. Ze hebben de koppen bij mekaar gestoken omdat ze het noodzakelijk vinden dat er een gezamenlijke, krachtdadige vuist tegen het coronavirus wordt gemaakt. De groep schreef daarom een open brief aan alle 180.000 inwoners waarin ze nadrukkelijk vragen de coronaregels na te leven. 

De briefschrijvers openen met "Het is vijf na twaalf" en zeggen dat de pandemie enkel kan gestopt worden als iedereen zich aan de maatregelen houdt.  Er wordt verwezen naar de ziekenhuizen en de bedden op intensieve die vol liggen. Naast de coronapatiënten zijn er ook mensen met andere aandoeningen dan COVID. En die mensen willen ze ook nog op een coronaveilige manier kunnen helpen. De brief focust op de zorgverstrekkers die amper gerecupereerd zijn van de eerste coronagolf en nu weer paraat moeten staan.

De regels niet naleven is niet alleen een aanslag op je gezondheid maar ook op je portemonnee

Om te zorgen dat iedereen het volhoudt, vragen ze in de open brief de dringende hulp van de Meetjeslanders.  "Hoe lang houden we dit vol? We kunnen dit niet alleen en hebben uw hulp nodig om het tij te doen keren," staat er te lezen, "het moet nu gebeuren, er is geen uitstel meer mogelijk. Daarom vragen, smeken we u om uw totale en onvoorwaardelijke medewerking. We moeten nu enkele weken doorbijten om straks weer een normaler leven te hebben." Daarbij komt de oproep om de alomgekende maatregelen goed na te leven. Wie het niet doet, wordt beboet. In de brief wijzen ze nog eens op de vaste praktische afspraken voor als je je ziek voelt. 

Open brief op alle sites en sociale mediakanalen

Eindigen doet de Covid-19-groep Meetjesland zo: "Wij vragen u met aandrang om de regels te respecteren, niet alleen in uw eigen belang, maar ook in dat van uw geliefden, uw vrienden, uw kennissen en onze zorgverstrekkers. Het ziekenhuis, de huisartsen, de woonzorgcentra en alle andere zorgverleners proberen met man en macht dit virus klein te krijgen, maar als ze er alleen voorstaan, is het een verloren strijd.  Besef dat we dit met z'n allen moeten aanpakken, als een team van 180.000 Meetjeslanders! Zorg goed voor jezelf!"

De open brief werd vrijdagavond op alle sites en sociale mediakanalen van de leden van het COVID-19-team gepubliceerd. Met de hashtag #meetjeslandtegencorona. Later komen er nog acties.

Meest gelezen