Landbouwers in Noord-Limburg testen drainagesysteem dat droogte in de zomer moet voorkomen

In het noorden van Limburg gaan zes landbouwers een peilgestuurde drainage leggen. Dat is een afwateringssysteem dat kan afgesloten worden. Zo heeft de boer zelf in de hand of hij het water wil laten wegvloeien naar beken of hij het water wil bijhouden in zijn grond. 

Een drainagebuis zit ongeveer op een meter diepte in de akker en al het water op die hoogte wordt afgevoerd naar een sloot. Dat is nodig want een veld kan je moeilijk bewerken als het te vochtig is. Een normaal drainagesysteem kan je niet afsluiten en laat al het overtollige water afvloeien. Dat kan in de zomer voor een droge ondergrond zorgen.

Droogte voorkomen

Normaal gedraineerde velden drogen in de zomer sneller uit omdat de buffer in de ondergrond weggevloeid is. Daardoor moeten velden sneller beregend worden en een deel daarvan wordt ook door de drainage afgevoerd.

Dit nieuwe peilgestuurde afwateringssysteem kan je wel afsluiten. Het water vloeit dan niet langer naar beken, maar trekt de ondergrond in. Op die manier kunnen er langere periodes van droogte overbrugd worden. De boeren hebben de afwatering zo beter in de hand. Ze kunnen zelf beslissen wanneer ze draineren en wanneer niet. 

Grondwaterpeil

In de winter, als de boeren het land niet bewerken, wordt de drainage ook afgesloten. Dan blijft het water op de velden en kan het maanden lang de diepe ondergrond in sijpelen. En dat is dan weer goed voor het grondwaterpeil.

Meest gelezen