Ondergronds van Luik naar Aken: eerste hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland ingehuldigd

Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog kan ons land rechtstreeks elektriciteit uitwisselen met Duitsland. Duizend megawatt om precies te zijn, het vermogen van een grote kernreactor. Op die manier raakt ons land nog wat meer verbonden met het Europese elektriciteitsnet.

ALEGrO is de naam van de nieuwe hoogspanningsverbinding, en dat staat voor Aachen Liège Electric Grid Overlay. Zeg maar de koppeling van het elektrisch netwerk tussen Aken en Luik. Zo kan er elektriciteit stromen van België naar Duitsland of omgekeerd. Het klinkt simpel maar technisch is het een huzarenstukje.

ALEGrO is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een gezamenlijke toekomst voor beide landen

Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie

De koppeling van ons elektriciteitsnet aan het Duitse net loopt via een kabel van 90 kilometer, die ondergronds gaat in Luik en weer bovenkomt in Aken. En passant worden de Maas en het Albertkanaal gekruist, via een tunnel. Het is in Aken dat de nieuwe verbinding vandaag plechtig is ingehuldigd. Ondermeer federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is daarvoor ter plekke gegaan. Zij benadrukt het belang van dit project voor de gezamenlijke toekomst van België en Duitsland.

AC/DC

Zowel in Luik als in Aken staat een zogenaamd conversiestation, een installatie die elektriciteit omzet. Ondergronds wordt er gelijkstroom getransporteerd, in die conversiestations wordt die opnieuw omgezet in wisselstroom. Voor de liefhebbers: wisselstroom heet in het Engels alternating current (AC), gelijkstroom is direct current (DC). Zo weet u waar de naam vandaan komt van een hardrockgroep die heel wat stroom nodig heeft om haar muziek te produceren.

ALEGrO is het resultaat van tien jaar samenwerking tussen de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en het Duitse Amprion, de beheerder van het hoogspanningsnet in het westen van Duitsland. Het project kost een half miljard euro. De helft is voor rekening van Elia, de helft voor Amprion.

De capaciteit van de ALEGrO-verbinding is 1.000 megawatt (MW). Om u een idee te geven: 1.000 MW is ook het vermogen van onze grotere kernreactoren zoals Doel 3 of Doel 4. Of nog: het is ongeveer het vermogen dat je nodig hebt om een stad van een miljoen inwoners van stroom te voorzien.

Rondomrond verbonden

De verbinding met Duitsland brengt onze totale interconnectie, ons vermogen om stroom uit te wisselen met het buitenland, op 7.500 MW. België heeft namelijk al directe verbindingen met het elektriciteitsnet van Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië (sinds vorig jaar, via een kabel onder de zee) en Luxemburg. Stroom uit Duitsland kon tot nu toe ook al tot bij ons komen, maar dan altijd via een omweg, meestal via Nederland. Nu is ons land rechtstreeks verbonden met al onze buurlanden.

Die interconnectie of verbinding met het buitenland wordt steeds belangrijker omdat het bij momenten steeds moeilijker wordt vraag en aanbod in balans te houden op het elektriciteitsnet. Door een plotse winterprik kan de vraag gaan pieken, maar net zo goed kan een plots (over)aanbod van wind- of zonne-energie tot problemen leiden.  

Vandaag is een goede dag voor de interne Europese energiemarkt

Angela Merkel, Duits bondskanselier

Een vlotte verbinding met de buurlanden kan dan in bepaalde gevallen helpen om die pieken op te vangen. En pieken opvangen kan ook betekenen: helpen voorkomen dat prijzen door het dak gaan. Bij de inhuldiging van ALEGrO wees de Duitse bondskanselier Angela Merkel, via een videoboodschap, daar ook op. "De nieuwe stroomverbinding tussen België en Duitsland is niet alleen belangrijk voor onze beide landen, maar ook voor de stroomhandel en de systeemveiligheid in heel Europa. In dit opzicht is vandaag een goede dag voor de interne energiemarkt."

Ook belangrijk is de toegang die België nu krijgt tot de Duitse markt van hernieuwbare energie. Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat waarmee ALEGrO ons land nu verbindt, heeft een groot aanbod van windenergie.  "Hernieuwbare energie breekt bijna elke dag records en door ALEGrO zullen Belgische gezinnen en bedrijven nu ook toegang krijgen tot die markt en daar kunnen van profiteren", zo zegt minister Tinne Van der Straeten.

Voor de volledigheid toch nog dit. Noordrijn-Westfalen en andere delen van de Duitsland produceren ook nog veel fossiele energie. Er staan nog heel veel centrales op bruinkool, die erg vervuilend zijn. Noordrijn-Westfalen wil die op termijn wel sluiten, maar voorlopig staan ze er nog. Als wij Duitse stroom invoeren, kunnen we dus ook stroom uit dié centrales invoeren.

Meest gelezen